👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri för 7A_2017

Skapad 2017-10-06 09:27 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Intresset för att studera geometriska figurer har sysselsatt matematiker i alla tider. De flesta geometriska begrepp som vi använder idag definierades för över 2000 år sedan i Euklides verk Elementa.

Idag används kunskapen om geometriska former inom många yrkespmråden. Arkitekter använder kunskapen när de planerar husbyggen och nya bostadsområden. Inom industrin är geometri viktig för att till exempel tilllverka lämpliga förpackningar som ska innehålla en viss volym.

Innehåll

Mål för denna kurs är att:

När du har arbetat med den här kursen ska du kunna :

 • uppskatta, mäta och räkna ut vinklar i olika geometriska figurer
 • använda gradskiva
 • räkna ut vinklar med hjälp av vinkelsumman i en triangel
 • räkna ut vinklar med hjälp av rak vinkel
 • beskriva olika slags trianglar och fyrhörningar
 • mäta och räkna ut area på olika geometriska figurer (triangel, rektangel, parallellogram)
 • mäta och räkna ut area på sammansatta figurer.
 • förstå vad volym är,
 • mäta och räkna ut volym på rätblock och kub,
 • räkna ut begränsningsyta.

 

Om du hinner arbeta med svårare kurs kommer du lära dig:

- mera om månghörningar,

- mera om area,

- volym för sammansatta figurer. 

 

Några matematiska ord som kommer användas i denna kurs:

Vinkelben,vinkelsumma,rät vinkel,spetsig vinkel,trubbig vinkel,rak vinkel,rätvinklig triangel,likbent triangel,liksidig triangel,kvadrat,rektangel,parallellogram,romb, diagonal,omkrets,area, kub, rätblock, pyramid, parallell, parallelltrapets, begränsningsyta.

 

Utvärdering mitt i arbetet:

Kolla i målen för denna kurs.

Vad kan du redan?

Vilka begrepp känner du fortfarande inte till?

Vad var svårt och du behöver repetera?

 

Utvärdering av kapitlet:

 • Vad har du lärt dig i detta kapitel?
 • Vad var lätt?
 • Vad var svårt?
 • Vad är det som hjälper dig att lära nya saker?
 • Vad skulle du ändra på om du  fick göra om kapitlet?

 

 

Matriser

Ma
Geometri för 7A_2017

Problemlösning

E
C
A
Du kan någon metod som passar ganska bra till för att lösa matteproblemet.
Du väljer och använder metoder som passar bra till för att lösa problemet.
Du väljer och använder metoder som är ändamålsenliga och effektiva för en problemlösning.
Du hjälper till att komma på enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösning.
Du kommer på enkla matematiska modeller som efter någon förbättring kan användas i problemlösning.
Du kommer på enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösning.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur man kan välja att lösa matte-problem och om resultaten är rimliga.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur man kan välja att lösa matte-problem och om resultaten är rimliga.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur man kan välja att lösa matte-problem och om resultaten är rimliga.

Begrepp

(de nya begrepp kan du se ovanför matrisen)
E
C
A
Du förstår och har börjat använda nya matematiska begrepp och använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett mycket välfungerande sätt i situationer som du känner till.
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt.
Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du diskuterar på ett mycket välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.

Metod

Metoder som vi använder: - rita vinklar, olika figurer - räkna ut omkrets för olika figurer - räkna ut area för olika figurer - räkna ut volym för olika figurer
E
C
A
Du kan göra uträkningar på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar på ett mycket bra sätt. Du väljer ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för att göra uträkningar.

Resonemang

E
C
A
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra tänkt när ni diskuterar matematik.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du hittar ändamålsenliga sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du hittar ändamålsenliga och effektiva sätt.
Du försöker motivera dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna går framåt. Du fördjupar och breddar dig i dina resonemang.

Kommunikation

E
C
A
Du kan förklara och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar.
Du kan förklara och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar.
Du kan förklara och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar.
Du använder symboler, algebraiska uttryck och/eller andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen och målet.
Du använder symboler, algebraiska uttryck och/eller andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen och målet.
Du använder symboler, algebraiska uttryck och/eller andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen och målet.