👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flyttfåglar

Skapad 2017-10-06 09:38 i Grundsärskolan Hudiksvalls Kommun Hudiksvall
Du ska få lära dig om flyttfåglar. Till vilka länder flyger fåglarna, varför, hur lång tid tar det och en massa annat skoj!
Grundsärskola 4 – 6 Naturorienterande ämnen Svenska
Hur kan fåglarna flytta, och sedan hitta tillbaka till samma ställe i Sverige?

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Undervisning

Vi kommer att prata om och ta reda på varför en del fåglar flyttar söder ut på vintern. Vi kommer även att arbeta med fågelns delar, hur näbben används, olika sorters klor och annat spännande. Eleverna kommer att skriva faktatexter både enskilt och i grupp utifrån cirkelmodellen.

 • se på filmer
 • läsa fakta om fåglar, både på Internet och i böcker
 • skriva faktatexter och frågor tillsammans
 • träffa en ornitolog

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • ge exempel på fåglars överlevnadsstrategier 
 • använda begrepp som vi samtalat om (näbb, klo, flyttfågel osv)
 • skriva ord och meningar
 • skriva faktatexter
 • skriva på iPad/dator
 • skriva för hand

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
  NO  4-6
 • Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.
  NO  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven ger också enstaka exempel på växters och djurs livscykler och bidrar till resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
  NO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  E 6
 • Eleven ger också några exempel på växters och djurs livscykler och för enkla resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
  NO  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  C 6
 • Eleven ger också några exempel på växters och djurs livscykler och för välutvecklade resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
  NO  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  A 6
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
  Sv  E 6