👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsliv

Skapad 2017-10-06 09:46 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola 8 – 9 Samhällskunskap
Arbetsliv

Innehåll

LPP-Arbetsliv

Lärare: RJ och CaB

Elevgrupp: åk 8

Ämne/Ämnen: Samhällskunskap - Arbetsliv

Läsår: 17/18

 

Förmåga/Förmågor

 • Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i tex. olika samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv

 • Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp

Centralt innehåll

 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och löneskillnader


 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen påverkar beslut.

Kunskapskrav utan värdeord

 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Hur arbetsmarknaden är uppbyggd och fungerar och beskriver då enkla samband inom dessa. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.

 • Eleven har grundläggande kunskaper om arbetsmarknadens (arbetsgivare/arbetstagare) rättigheter och skyldigheter.

Efter arbetsområdet förväntas du känna till

Efter arbetsområdets slut förväntas du känna till:

 • Fackförbundens sysselsättning och betydelse

 • Arbetstagarens samt arbetsgivarens skyldigheter och rättigheter

 • Lagar i arbetslivet

 • Historiska förändringar kring arbetslivet sedan industrialiseringen

 • Strejk och lockout

 • Förståelse kring varför vi arbetar

 • Svåra ord och begrepp kopplat till temat

Bedömning

Du kommer bli bedömd på dina kunskaper i en skriftlig uppgift. Uppgiften kommer att ges ut inför praon. Tanken är att första delen i uppgiften görs under praoveckan medan del två kan göras under vecka 45. Uppgiften ska senast lämnas fredag 10/11 (v. 45)

Övrigt

Eventuella anteckningar läggs ut i Classroom och även olika pedagogiska klipp.