👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet

Skapad 2017-10-06 09:47 i Diamanten & Rubinen Östhammar
Arbete med trygghet på Kulan
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Vi vill att barnen ska känna sig trygga på förskolan. De ska våga visa känslor, lära känna varandra, utveckla sin identitet och bli trygg i den.

 

Aktivitet:

Vi kommer att jobba med Bamse i mindre grupper. Prata om hur man ska vara en bra kompis och sätta upp kompis-burkar runt vår Bamse som står för trygghet. Vi kommer att läsa böcker och sjunga sånger, om känslor som tex, glad, arg, ledsen och rädd på våra samlingar. Vi vuxna finns närvarande för att stötta barnen i deras aktiviteter 

 

När? Var? Hur? Varför?

Vi har planerad aktivitet två förmiddagar i veckan då vi arbetar med Bamse. Där vi arbetar i mindre grupper för att skapa nya kompisrelationer och där vi pedagoger får möta alla barn.Vi ha samling varje dag där vi bland annat sjunger, ramsar och läser böcker som handlar om känslor och kamratskap.  När vi läser böcker synliggör vi Bamsekaraktärer och deras olika känslor som glädje, ilska, rädsla, sorg. Vi uppmuntrar barnens egna goda handlingar och pratar om hur vi ska vara en bra kompis och att vi är bra på olika saker.  Vi sätter ord på egna och andras känslor.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016