👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kungaskogen

Skapad 2017-10-06 10:02 i Lövåsens förskola Bengtsfors
Förskola
Vi arbetar med kompisrelationer, hur man är en bra kamrat. Till hjälp har vi boken Snick och Snack - vännerna i Kungaskogen bygger en trädkoja.

Innehåll

Bakgrund 

Att arbeta med värdegrundsfrågor är alltid aktuellt. Det känns viktigt för oss att ge barnen en god självkänsla, att få känna att man duger som man är. Vi och barnen ska tillsammans på ett lekfullt sätt arbeta mot att bli goda medmänniskor och snälla mot djur och natur. Vårt motto är Den gyllene regeln; du ska vara så mot andra som du själv vill att andra ska vara mot dig. 

 

Mål

Vi vill uppnå en bra kamratskap. Att barnen tidigt lär sig hur man är en god medmänniska och att man ska vara rädd om djur och vår natur. 

 

Metod

Vi kommer att utgå från boken Snick och Snack - vännerna i Kungaskogen bygger en koja. Vi läser 1-2 kapitel 2-5 dagar i veckan, oftast med hjälp av en handdocka i form av någon av figurerna i Kungaskogen. 

Barnen får lyssna på sagan på cd-skiva och på den finns också ett antal sånger om vänskap som vi ska lära oss tillsammans. 

Vi använder handdockorna i olika situationer, tex då vi pratar om olika värdegrundsfrågor. Figurerna kommer också att få följa med oss ut i skogen där de kommer att ge barnen olika uppdrag, tex samla pinnar (vilken är längst/kortast/bredast), samla löv (vilket träd tillhör lövet)... 

Vi pratar om de olika djuren som figurerna föreställer, hur bor de, vad äter de osv. 

Vi använder ramsor och sånger som har med dessa djur att göra. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016