👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tillfälle: It-verkstad

Skapad 2017-10-06 10:31 i Fredrika Bremerskolan Uppsala
Grundskola F
Planering för IT-verksamhet under höstlov HT-17. Går att återanvända vid andra liknande tillfällen.

Innehåll

Tillfälle: It-verkstad

Marcus Fredriksson HT-2017

 

Syfte - Vad vi vill göra:

 

 • Möta ett innehåll som handlar om digitala verktyg och medier för kommunikation.

 • Utveckla kunskaper om och en tilltro till sin förmåga att använda digitala verktyg i skapande verksamhet.

 • Att använda sig av digital teknik eller digitala komponenter för att bygga och konstruera.

 • Skriva och formulera sig med digitala verktyg.

 

Fält från de sju underverken: kreativitet, problemlösning, lärande, karaktär.

 

Centralt innehåll:

 

Skapande och estetiska uttrycksformer

 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

 

Natur och samhälle

 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

HUR? Arbetssätt/metod:

 

Lektionstillfället är uppbyggt för att vara ungefär två timmar med roterande deltagare ur olika åldersgrupper. Därav är det mest lämpligt att utföra under ett lov. Lokalen är uppdelad i olika stationer där olika it-relaterade aktiviteter erbjuds. Ansvarig pedagog roterar mellan stationerna för att erbjuda hjälp och ledning.

En kort genomgång av garageband påbörjar tillfället, de elever som sedan byter från musikskapande till annan aktivitet får i uppgift att instruera de som påbörjar musikskapandet.

Äldre elever med förkunskaper om digital konstruktion i Minecraft ombeds att hjälpa yngre elever att komma igång.

 

Stationer:

 

Musikskapande med Ipad och hörlurar: 10 platser

Digital konstruktion med Minecraft: 10 platser

Skrivarverkstad med dator: 5 platser

Målarverkstad med dator: 5 platser

 

Material:

 

10 st datorer

10 st Ipads med Garageband

Xbox 360, 2 handkontroller - Minecraft.

 

Förberedelser:

 

På förhand starta datorerna och relevanta program, förbereda så att både dokument och bilder sparas i redan skapade mappar för utskrift.

DOKUMENTATION På vilket sätt? Vad vill vi visa?

 

Dokumentation sker i bildform där elevernas gemensamma konstruktion i Minecraft fotograferas.

Dokument och bilder skrivs ut och signeras.

Musikfiler sparas på individuella ipads, dessvärre finns inte tid till att överföra dem till annat format.

 

UTVÄRDERING Vem, vad och hur?

 

Utvärdering görs av ansvarig pedagog som en del av utvärderingen av lov-verksamheten i sin helhet.