👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i förskolan

Skapad 2017-10-06 10:36 i Gemensamt Söderhamns förskolor Söderhamn
Förskola
Barnen och tekniken/ naturvetenskapen i centrum En resa i tid och rum

Innehåll

Nuläge

Barnen intresserar sig för teknik i olika former i sin vardag i leken med t ex sand, vatten, olika byggen, experiment eller påklädning. 

Mål 

Tillsammans så hoppas vi att vi kommer att lära oss mer om mycket vad gäller teknik/ naturvetenskap med hjälp av lek, lust och utmaningar.

Syfte

Vi vill utveckla barnens nyfikenhet och intresse för vardagstekniken och utmana dem.

Genomförande

Teknik i förskolan. 

Som introduktion till teknikpromenaden så delar vi in barnen i grupper där de ska öppna och stänga olika förpackningar. Vi går över till att kollla på våra kläder - går de att öppna/stänga? 

Sen går vi ut i hallen, tittar, undersöker, samtalar och tar med oss kläder, skor och lite annat för att undersöka dem närmare. 

En grupp gick en teknikpromenad utomhus med fokus på att upptäcka saker som går att öppna och stänga.

Barnen såg bl a fönster, dörrar, grindar, hänglås och bildörrar. De provade att öppna och stänga grindar.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi använder iPad/ skriver/fotar och dokumenterar i Unikum

Ansvar

Pedagogerna som går NT-nätverk ansvarar för planering, utförande och dokumentation men samtlig personal hjälps åt.

 

Uppföljning

På våra måndagar - hoppas jag! Förhoppningsvis även med reflektion och analys. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, och
  Lpfö98 Rev. 2016