👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA: v41-43 Formella brev

Skapad 2017-10-06 10:39 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 8 Svenska som andraspråk
Har du köpt en mobil som varit trasig när du kom hem från affären? Då kan det vara bra att känna till hur man skriver ett formellt brev.

Innehåll

 

Tidsperiod: v41-43

 Innehåll:

 I detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att:

 Läsa och analysera texter för olika syften: Du kommer att få läsa olika typer av formella brev och bearbeta dessa för att urskilja deras karaktäristiska drag och formella detaljer.

Formulera dig och kommunicera i skrift: Du skapar ett eget brev.

Anpassa ditt språk för olika syften, mottagare och sammanhang:  Du anpassar annonsens språk och innehåll utifrån syfte, mottagare och sammanhang.

 

Arbetsgång:

 • Läsa olika typer av formella brev
 • Vad är typiskt för genren?
 • Språket i genren
 • Du ska få bearbeta formella brev
 • Slutuppgift: att skriva ett eget formellt brev

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 9