👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

grammatik och kapitel 1 Gracias 9

Skapad 2017-10-06 11:44 i Gylle skola Borlänge
Grammatik och kapitel 1 Gracias 9 "Vacaciones"
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Grammatik och kapitel 1 Gracias 9

Innehåll

Tidsplan

 • Vecka 35 - 43

Mål

Du ska kunna:

läsa texter och dialoger som handlar om semester

grammatik: regelbundna och oregelbundna verb i presens. Regelbundna och oregelbundna verb i perfekt. Artiklar, substantiv, adjektiv, och räkneord mm. (grundläggande grammatik)

 

 

Arbetssätt, metod och material

Vi ska arbeta med:

läsa och lyssna på texter och dialoger som handlar om semester. Träna grammatik i häften och i böckerna.

Detta gemensamt, i par / grupp och individuellt

Bedömning

Prov i hörförståelse, läsförståelse och grammatik fredag v 43

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Grammatik och kapitel 1 Gracias 9

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
hörförståelse
läsförståelse
grammatik