👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimatförändrngar

Skapad 2017-10-06 12:44 i Hälsinggårdsskolan Falun
En pedagogisk planering för området klimatförändringar
Grundskola 8 – 9 Geografi
Ett av de mest omdebatterade ämnena de senaste åren är hotet med global uppvärmning. De ökande utsläppen av växthusgaser och vilka konsekvenser det kommer att få för jorden, människor, samhällen och djur.

Innehåll

Syfte

Att kunna se hur mäniskors verksamhet påverkar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.

Att värdera lösningar på miljö- och utvecklingsfrågor kring hållbar utveckling.

 

Konkretisering av mål

Eleven ska känna till vilka olika orsaker det finns till att klimatet förändras.

Vilka konsekvenser det får för samhälle och människan om klimatet ändras.

Att kunna känna till historiska klimatförändringar och orsaker till dem.

 

Arbetssätt

Arbetsområdet genomförs med föreläsningar av läraren, läsning av olika texter, diskutera frågor i grupp och en hel del filmer som tar upp och förklarar orsaker och konsekvenser. Vi kommer avsluta området med ett skriftligt prov.

Bedömning

Elevens förmågor kollas med det skriftliga provet, samt bedöms även arbetet under tiden med diskussioner.

Matriser

Ge
Klimatförändringar

Når ej målen
E
C
A
Kunskaper
Eleven har (...) kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur
grundläggande
goda
mycket goda
Analysera
visar det genom att föra (...) underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar i olika delar av världen.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Resonera
Eleven för (...) underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett (...) fungerande sätt.
i huvudsak
relativt väl
väl