👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

av Reflektions- och planeringsunderlag

Skapad 2017-10-06 13:02 i Vallhamra förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.

Innehåll

Var är vi?

vi ser att barnen utvecklat en större förståelse för vårt tema ” hållbar utveckling”

De berättar mycket om skräp de hittar och tar med sig skräp som vi kan sätta i vårt stora hav.

Föräldrar berättar att barnen reagerar på folk som slänger skräp och vill gärna säga till. En ficka hade velat hoppa av tåget på en perrong när hon såg att det var några killar som slängde burkar under bänkar. De fick då tillfälle att prata om hur man kan säga till folk som slänger skräp i naturen.

Barnen har fått berätta vad de tror händer om man slänger skräp i havet!

 • Fiskar dör. Sen dör vi för vi äter ju upp fiskarna och då får vi i oss skräpet.
 • Man kan inte slänga plastpåsar i havet för de försvinner aldrig och fiskarnas magar blir fulla med plast så de inte orkar äta.
 • En del slänger cyklar och skor i havet och det är ju ingen som kan cykla i havet.
 • Om man slänger skräp i havet kanske det blir fullt av skräp och då kan vi inte bada där!

Vi har delat barnen i två grupper vilket har gynnat alla barnen då alla fått den tid de behöver för kommunikation och skapande.

Vi har fått brev från Renonorden med svar på våra frågor som vi hade!

Barnen berättade om sina egna erfarenheter av sopbilar och återvinning.

Vart ska vi?

Vi vill att alla barn i gruppen ska känna sig viktiga och hörda. 

Vi vill att barnen ska få en förståelse på hur ett kretslopp fungerar.

Hur blev det?

När vi delade gruppen i mindre grupper blev det lättare att fånga upp alla barnens tankar och ideer och på så sätt få alla barn att känna sig viktiga hörde vi fick också lättare att

följa och inspirera gruppen vidare i deras resonemang om sopor och återvinning.

När vi fick brevet från Renonorden hade barnen fler frågor som de kände att de ville få svar på

så dessa skrev vi ner och barnen kom på att vi kunnde skicka ett nytt brev med teckningar och frågor.

Barnens frågor.

* var äter ni när ni blir hungriga?

* hur  många raster har ni?

* Vilka tider jobbar man när man kör sopbil har man tidig mellan och sent pass som här på förskola.

 

Hur gör vi?

 • Vi delar barnen i tre grupper där alla barn får möjlighet att forska kring våra olika kretslopp.
 • Vi gör en flanosaga om vattnets kretslopp.
 • Barnen får frågor om vatten.

Hur fortsätter vi utmana barnen i det dom tycker är mest intressant? Med vilka frågor, vilket material, vilka "uppgifter"?

Kopplingar till läroplanen

 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, inne­ håll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära inom samtliga målområden kritiskt granskas, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
  Lpfö98 Rev. 2016
 • barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
  Lpfö98 Rev. 2016