👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling, Bornholmsmodellen

Skapad 2017-10-06 13:35 i Knutby skola Uppsala
Grundskola F Svenska
Bornholmsmodellen är ett arbetsmaterial i svenska som syftar till att på en lekfullt sätt öka barnens språkliga medvetenhet och framförallt den fonologiska medvetenheten.

Arbetet syftar till att skapa en förståelse hur språket är uppbyggt, både det skriftliga och det muntliga.

Innehåll

I klassrummet

I klassrummet tränar vi bland annat på:

* att förstå innebörden av begreppen mening, ord, bokstav och fonem.

* känna igen olika ljud. Var i munnen känns de? Hur formar vi munnen för att göra ljudet?

* förstå vad som händer med orden om olika ljud tas bort/byts ut.

* att koppla ihop olika fonem med ord.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -

Matriser

Sv
Enhörningarnas Fonologiska medvetenhet

Fonologisk medvetenhet

Rim
Jag kan höra vilka ord som rimmar. (docka - hus - socka)
Stavelser
Jag kan klappa antal stavelser i ord, t.ex. ko (1), må-la (2).
Syntetisering av sammansatta ord
Jag kan sätta ihop två skilda ord till ett nytt ord, t.ex. el + visp blir elvisp.
Segmentering av sammansatta ord
Jag kan urskilja vad som blir kvar, om ena delen av ett ord försvinner, t.ex. husbil -bil blir hus.
Långa och korta ord
Jag kan höra vilket ord som är längst, t.ex ordet apelsin är längre än ordet tåg.
Första ljudet
Jag kan höra vilket det första ljudet i ett ord är, t.ex. m-mat, s-sol.
Sista ljudet
Jag kan höra vilket det sista ljudet i ett ord är, t.ex. k- bok, t - båt
Ljudsegmentering
Jag kan dela upp ordet bil i fonemen (ljuden) b-i-l och ordet måla i fonemen m-å-l-a.
Ljudsyntes
Jag kan ljuda ihop fonemen (ljuden) s-ö-t till ordet söt och fonemen m-u-s till ordet mus.