👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pop-up teknik

Skapad 2017-10-06 14:29 i Hemsjö kyrkskola Alingsås
I detta arbetsområde kommer vi att jobba med Pop-up teknik.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vi kommer att gör en bok med olika Pop-up tekniker.

Innehåll

Ämne: Teknik

 

Arbetsområde:

I detta arbetsområde kommer vi att jobba med Pop-up teknik. Vi kommer att göra en bok med olika Pop-up tekniker som till exempel inbuktningar, dragbara remsor, roterande bilder och fjädringar.

Syfte:

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Konkreta mål:

Målen med detta arbetsområde är att du ska lära dig att:

 • skapa olika slags rörelser med enkla papperskonstruktioner,
 • med handledning kunna planera, konstruera och utvärdera en egen popup-bok.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • göra enkla konstruktioner och hur du dokumentera och planerar ditt arbete,
 • konstruera en pop-upbok och kort,
 • vara delaktig i diskussioner om bland annat mekaniska lösningar.

Undervisning:

Vi kommer att börja detta arbetsområde med att prata om vad teknik är. Sedan kommer ni att få öva er på olika pop-up tekniker på kort innan vi börjar att konstruera boken. Boken ska berätta en historia som skall fängsla, roa och informera läsaren.

Era pop-up böcker kommer vi att låta andra elever och pedagoger på skolan ta del av.

Som stödstruktur kommer ni att bland annat att få färdig skrivna arbetsbeskrivningar.

Begrepp som vi kommer att ta upp: popup-kort, popup-bok, utbuktning, inbuktning, mekanism, remsa, gångjärn, rotera, fjädring, båge, passare.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6