👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens länder och kulturer

Skapad 2017-10-06 14:49 i Antistilla förskola Fristående förskolor
Förskola
Häng med på en kul-tur ut i världen, där vi under resans gång fyller ryggsäcken med nya upplevelser, synsätt och kunskaper.

Innehåll

Mål:

Att skapa en förståelse och respekt för alla människors lika värde samt att visa kulturell mångfald som något berikande. 

Intention:

-Respekt, öppenhet, ansvar

 

Genomförande:

 • Läs, samtala, diskutera, reflektera med barnen kring boken "Alla barns rätt" skriven av Pernilla Stalfeldt. Den bygger på barnkonventionens/ lagen om barns rättigheter.
 • Titta och uppmärksamma världens länder, hur ser landets flagga ut? Vart finns landet på en karta?
 • Upplev och ta del av olika matkulturer och levnadssätt. Likheter/olikheter.
 • Introducera fraser och sånger på andra språk än svenska.
 • Temat avslutas med att vi uppmärksammar FN-dagen den 24:e oktober.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016