👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på Matematik 5A kap 2 Längd, Area, Symmetri.

Skapad 2017-10-06 15:21 i Hästhagenskolan Lerum
Grundskola 5 Matematik
I det här arbetsområdet kommer du att utveckla dina kunskaper om att mäta längd och jämföra längd i decimalform. Du ska träna på att omvandla längdenheter. Du ska få lära dig olika slags trianglar och hur du räknar ut arean på dem. Du kommer även att få jobba med area på sammansatta figurer samt jobba med symmetri.

Innehåll

 Det här ska du få lära:

Du ska utveckla din problemlösningsförmåga genom att:

-formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.

- tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematisk innehåll.

- tolka resultat och dra någon relevant slutsats.

Begreppsförmåga

- känna igen, namnge rätvinklig-,liksidig- och likbent triangel.

- jämföra och sortera trianglar efter egenskaper som vinklar och sidors längder.

- reflektera över vilken enhet som är lämplig att använda till exempel för hur långt det är till skolan.

-hantera enhetsbyten inom längd.

Visa, använda och uttrycka kunskaper om:

-kapitlets begrepp

-symmetrilinjer i några enkla plangeometriska objekt, till exempel rektangel, kvadrat och liksidig triangel.

skillnader mellan symmetriska och asymmetriska figurer.

Metodförmåga

- mäta längd med olika mätredskap och standardiserade enheter till exempel mm, cm, dm, m.

- jämföra och storleksordna längder

- göra rimliga uppskattningar av längd i olika sammanhang.

- använda formella metoder för att bestämma area för tvådimensionella figurer, till exempel trianglar.

- skapa symmetriska figurer genom att vika, klippa eller rita spegelbilder.

- undersöka om geometriska former eller bilder av föremål är symmetriska, till exempel en kvadrat och bokstaven A

Kommunikations och resonemangsförmågan

-beskriva/redovisa kunskaper om längd, area och symmetri med olika uttrycksformer,  till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa.

- föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat.

- ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om längd, area och symmetri.

 

Så här ska du få jobba!

 - lyssna på genomgångar.

 - diskutera både parvis och i helklass.

 - arbeta i Koll på matematik.

 - andra aktiviteter, tex strävor, elevspel.

Så här ska du få visa!

Genom att:

 - aktivt delta i det dagliga arbetet på lektionerna.

 - vara delaktig i muntliga diskussioner och resonemang.

 - göra test efter kapitlet.