👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och Geometri

Skapad 2017-10-06 15:51 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Stöd för mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom ämnet matematik.
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer att arbeta med talområdet 0-1000000, geometri, längdomvandling, skala och decimaltal.

Innehåll

Taluppfattning och Geometri

Inom detta område ska du kunna läsa och skriva tal från 0 – 1000 000, läsa av en tallinje, kunna de fyra räknesätten skriftligt och med huvudräkning. Vi kommer även att arbeta med Geometri och du ska förstå begreppet skala. Vidare kommer vi att arbeta med decimaltal.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Syfte

 • Föra och följa matematiska resonemang
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan dessa
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematiken samt värdera valda strategier och metoder

Undervisningens innehåll

Under höstterminen kommer vi att arbeta vidare med de fyra räknesätten , geometri och skala samt decimaltal. se matrisen

 

 

Vi kommer att arbeta i Matteborgen, göra praktiskt arbete i grupp och göra diagnoser.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Du ska kunna redovisa dina uträkningar med hjälp av fakta, uträkning och svar. Du ska kunna använda uppställning när det behövs. Du ska kunna rita, räkna ut omkrets och area på geometriska figurer och använda skala i vardagliga situationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Taluppfattning, geometri och decimaltal

Rubrik 1

Taluppfattning
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Aspekt 1
Jag kan läsa och skriva tal inom talområdet 0-1000000 och arbeta med talområdet
Jag kan läsa och skriva av tal från bokstav till siffra, upp till 100000. Har de flesta rätt. Jag kan skriva uppställningar med stora tal i addition.
Jag kan läsa och skriva av tal upp till 1000000. Har de flesta rätt. Jag kan skriva uppställningar med addition och subtraktion med säkerhet.
Jag kan läsa och skriva av tal upp till 1000000. Har alltid rätt. Jag kan skriva uppställningar med addition och subtraktion med säkerhet och redovisar mina uträkningar tydligt varje gång.
Ny aspekt
Kan multiplicera och dividera tal med nollor på slutet
Jag kan multiplicera stora tal med nollor då det ena talet är med 10, 100, eller 1000.
Jag kan multiplicera stora tal då båda talen innehåller siffror större än 1. dvs 20 X 400 till exempel. Jag vet hur jag ställer upp division men det blir fel.
Jag kan multiplicera stora tal då båda talen innehåller siffror större än 1. dvs 20 X 400 till exempel. Jag kan dividera stora tal med nollor dvs 4000/20 med säkerhet.
Ny aspekt
Jag kan lösa en textuppgift med fullständig redogörelse. "Intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Detta visas genom olika sätt att formulera och lösa problem."
Jag använder mig av en metod där jag redovisar vad min uträkning består av, och hur jag går till väga. Har med två av ovan nämnda delar. Kan använda mig av en komplett lösning och tydligt svar.
Jag använder mig av en metod där jag redovisar vad min uträkning består av, och hur jag går till väga. Har med två av ovan nämnda delar. Kan använda mig av två kompletta lösning.
Jag använder mig av en metod där jag redovisar vad min uträkning består av, och hur jag går till väga. Har med två av ovan nämnda delar. Kan använda mig av en bild, tabell och matematisk skriftlig lösning.
Ny aspekt
Kan arbeta med omkrets och area
Jag vet skillnad på area och omkrets och dess enheter. Jag kan räkna ut dem.
Jag vet skillnad på area och omkrets och dess enheter. Jag kan räkna ut dem. Jag kan också räkna ut area och omkrets när det är månghörningar och sammansatta former som inte bara är rektanglar och kvadrater. Jag kan omvandla meter till kilometer och mil.
Jag vet skillnad på area och omkrets och dess enheter. Jag kan räkna ut dem. Jag kan också räkna ut area och omkrets när det är månghörningar och sammansatta former som inte bara är rektanglar och kvadrater. Jag kan omvandla meter till kilometer och mil samt arbeta med skala korrekt.
Ny aspekt
Decimaltal
Jag förstår positionssystemet och kan sätta in siffror korrekt i tal utifrån bokstäver till siffror.
Jag förstår positionssystemet och kan sätta in siffror korrekt i tal utifrån bokstäver till siffror. Jag kan räkna med decimaltal i uppställningar i addition och subtraktion.
Jag förstår positionssystemet och kan sätta in siffror korrekt i tal utifrån bokstäver till siffror. Jag kan räkna med decimaltal i uppställningar i addition och subtraktion. Jag kan också räkna och göra uppställningar i multiplikation och division med decimaltal.