👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planera, genomföra och dokumentera en resa

Skapad 2017-10-06 17:26 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Eleven planerar en resa i Österrike. Resans start, mål, rutt, platser som besöks på resan, färdmedel, boende ... väljer eleven själv. I en resebeskrivning eller en prospekt eller ... presenterar eleven det hela - beskrivningar av sevärdheter, vägbeskrivningar, val av färdmedel samt villkor, boendemöjligheter, tips för matställen ... ingår.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Vi ska bege oss på en resa inom ett tyskspråkigt land. Du får själv välja var du vill starta, vart du vill komma, hur du ska bege dig ditt och vilka platser du ska besöka på resan.

Innehåll

Att planera en resa är ganska omfattande.
Först och främst ska man välja ett område där man vill vistas. Sedan ska man ha klart för sig hur man vill komma fram. Det beror till stor del på vilka platser man vill besöka och inte minst vad man har råd till.
Reseplaneringen kan vara ganska omfattande: läsa kartor och tidtabeller, korrespondera med turistbyråer, jämföra olika hotell, göra en packlista ...
Även resan i sig har många moment - förstå dialekten, skriva en resedagbok eller ett vykort, fråga efter vägen, lösa en ticket, bestämma sig för ett maträtt, bli inbjuden ...
När man har planerat, genomfört och framförallt njutit av resan vill man ju gärna berätta för andra om upplevelsen, kanske ge tips inför en liknade resa.
Allt detta ska du göra inom de närmaste månaderna. Även om sommarlovet sedan länge är slut - vi fortsätter med att ha semester. I Tyskland, Österrike, Schweiz eller varför inte i Liechtenstein!

Undervisningens mål

Målen är att du 

- lär känna fakta om Tysklands / Österrikes / Schweiz' kultur, samhälle och geografiska förhållanden 

- intervjuar någon som kan ge dig informationer till din reseplanering / turistguide

- läser informerande texter 

- använder dig av texternas informationer i din egen textproduktion

- skriver olika texter som
   brev till turistbyråer,
   reklam för platser, aktiviteter, färdmedel mm,
   förklaringar för till exempel tidtabeller,
   instrueringar som vägbeskrivningar,
   beskrivningar av platser, personer, händelser mm,
   vykort hem,
   dagbok om resans upplevelser

- redogör för och beskriver din resa elle reseplanering / turistguide och resonerar om detaljer i den

Undervisningens genomförande

Först ska vi välja ett land och där några resmål.

Sedan ska vi precisera vad vi måste tänka på och vilka informationer vi behöver inför resan.

Vi ska också leta efter källor vi kan få informationerna ifrån.

Och så ska vi fundera över hur vi redogör för vår reseplanering och själva resan - genom en turistguide eller en samling av vykort, brev, dagbokssidor, bilder, tickets .... eller på en webbsida eller ...

Nu börjar det egentliga arbetet.
Vi planerar resan i detalj och åker iväg och upplever mycket (tyvärr låtsas vi bara ;-).
Allt dokumenteras.

Till slut ska vi presentera hela resan och göra reklam för den.

Bedömning

Bedömning sker utifrån målen som vi konkretiserar under arbetets gång.
Läsförståelse av framförallt faktatexter, skrivning av olika textformer, redogörandet av arbetet ingår i bedömningen.
Underlaget är kunskapskraven modersmål 4-6.

Material

olika sökmotorer i internet, böcker och annat skriftligt material om resmålen

homepagegeneratorn primolo eller papper som flyer eller plakat

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Eine Reise planen

läsa, skriva

förstå och tolka texter från olika medier samt urskilja texters budskap skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
läsförståelse
Du gör enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och syftar i viss grad på innehållet i dina egna texter om ämnena.
Du gör utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och syftar i stort sätt på innehållet i dina egna texter om ämnena.
Du gör välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och syftar fullt på innehållet i dina egna texter om ämnena.
resonera om budskap
 
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Du för utvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Du för välutvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
uttrycka sig i skrift
Du uttrycker dig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp. 
Du uttrycker dig utvecklat i skrift med språklig variation och använder väl ämnesrelaterade ord och begrepp. 
Du uttrycker dig välutvecklat i skrift med god språklig variation och använder mycket väl ämnesrelaterade ord och begrepp. 
skrivregler, språkets struktur
Du använder med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet: Du kan stava vissa ord. Du beaktar i din skrivning till viss del tyskans språkliga strukturer.
Du använder med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet: Du kan stava de flesta ord. Du beaktar i din skrivning medvetet tyskans språkliga strukturer.
Du använder med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet: Du stavar nästan felfritt. Du använder med säkerhet tyskans språkliga strukturer i din skrivning.
olika texttyper
Du skriver olika typer av texter så att deras typiska uppbyggnad och språkliga drag till viss del framträder. 
Du skriver olika typer av texter så att deras typiska uppbyggnad och språkliga drag framträder. 
Du skriver olika typer av texter så att deras typiska uppbyggnad och språkliga drag tydligt framträder. 

lyssna, tala, samtala

förstå och göra sig förstådd
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
samtala i syftet att inhämta informationer
Du redogör för ditt ärande med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd med viss tydlighet på ett enkelt sätt. I samtalet ställer du frågor om ämnet. Du upprätthåller till viss del samtalet. 
Du redogör för ditt ärande med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd med relativt god tydlighet på ett utvecklat sätt. I samtalet ställer du frågor om ämnet. Du upprätthåller samtalet relativt väl. 
Du redogör för ditt ärande med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd med god tydlighet på ett välutvecklat sätt. I samtalet ställer du frågor om ämnet. Du upprätthåller samtalet väl. 
beskriva och resonera
Du beskriver din resa samt resans dokumentation och resonerar om detaljer i den på ett enkelt sätt.
Du beskriver din resa samt resans dokumentation och resonerar om detaljer i den på ett utvecklat sätt.
Du beskriver din resa samt resans dokumentation och resonerar om detaljer i den på ett välutvecklat sätt.

kunskaper om en region där tyska talas

traditioner, kulturella företeelser, samhällsfrågor och geografiska förhållanden i områden där tyska talas
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
språket
Du gör enkla resonemang om tyskans utformning eller / och tyska dialekt som talas i det området du beskriver.
Du gör utvecklade resonemang om tyskans utformning eller / och tyska dialekt som talas i det området du beskriver.
Du gör väl utvecklade resonemang om tyskans utformning eller / och tyska dialekt som talas i det området du beskriver.
kultur, samhälle, regionala förhållanden
Du berättar om och beskriver kultur, samhälle och geografiska förhållanden i området du valt på ett enkelt, ganska förståeligt sätt.
Du berättar om och beskriver kultur, samhälle och geografiska förhållanden i området du valt på ett utvecklat, förståeligt sätt.
Du berättar om och beskriver kultur, samhälle och geografiska förhållanden i området du valt på ett väl utvecklat, bra förståeligt sätt.