👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anknytning

Skapad 2017-10-06 20:30 i Äppelgårdens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
Anknytning i förskolan

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

En inskolning av nio barn av sexton barn under hösten på Blomman. Barnen ska bli trygga med oss pedagoger. Vi har ändrat om den inskolning vi genomförde under 2016. Dels har vi lyssnat in våra kollegor utifrån en enkät som de svara på under hösten 2016 och en enkät som vårdnadshavare svarade på efter den inskolning som var under hösten 2016.

 

Mål

Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov. Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför inte ska fördelas lika.

Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrar verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktigt, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barnet.

 

Omformulering av läroplansmål

När barn känner sig trygga i sin förskolemiljö skapar man förutsättningar för lärandet.

Vi vill skapa en sådan trygg miljö så att barnen vågar att undersöka, prova sin nyfikenhet och uttrycka sin röst fast att man inte har ett talat språk

Vi vill öka föräldrarnas insyn i vår verksamhet och få ett gott samarbete med hemmet.

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vårdnadshavarna var aktiva första veckan. Vilket menas att de var med sitt barn hela tiden så som samling, gick vi ut så följde vårdnadshavaren med. Tiden på dagen var kl 9:00-11:00. Veckan efter så gick vårdnadshavarna in i en annan roll då de skulle vara passiva. Med det menas att de fick en tilldelad plats på avdelningen och de skulle också lämna sitt barn några stunder. Men de fick förhållnings order om att de fick gå iväg från förskolan men bara så att vi lätt kunde få tag i dem.

Uppföljning

Vi pedagoger har gjort det möjligt för barnen att känna sig trygga genom att vi har delat upp oss där barnen befinner sig. Vi pedagoger har suttit med barnen och interagerar med dem.

Föräldrar har så gott som varje vecka fått informations brev vad som sker på förskolan och avdelningen.

Utvärdering

Vi pedagoger och vikarier har varit nära barnen när de utforskat material och i miljöerna som finns på förskolan. Genom observationer av vad barnen varit intresserade har vi planerat om inne på avdelningen.

Det är bara några vårdnadshavare som har skrivit i plattformen Unikum under året.

Föräldrarna fick en enkät efter inskolningen för att vi som pedagoger kan förändra och göra inskolningen så bra som möjligt.

Se bifogade filer angående utvärdering av den föräldrar aktiva inskolningen under fliken uppgifter.

Analys och utveckling

Barnen har kommit till oss pedagoger för att dels få tröst men även att vi har blivit inbjudna till deras lek och utforskat material tillsammans med barnen.

Utifrån enkätens svar från vårdnadshavare och kollegor har vi nu sett över den föräldraaktiva inskolningen och ändrat i det materialet för att det ska bli så bra som möjligt för barnen.

Uppgifter

  • Utvärdering av inskolning Blomman