Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Färglära åk 6 .

Skapad 2017-10-07 08:18 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Bild
Färgläran är en av grunderna för att kunna skapa och samtala om bilder. När vi arbetat med färgläran så lär eleverna sig tekniken med att hantera en pensel och att blanda färger . De tränar upp färgseendet då vi jobbar med olika nyanser och färgblandningar. Kunskapen om färg öppnar möjligheter för att sätta ord på färg i bildsamtal och analys . Färgläran ligger som grund för de flesta konstnärliga yrken både inom design och hantverk

Konkretisering av målen: I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Innehåll

Färgcirkel

Vi går igenom färgcirkelns ordning dvs hur färgerna är placerade. Vi pratar om grundfärgerna, sekundärfärgerna, varma/ kalla färger, nyanser samt färgegenskaper. Vi har även en genomgång med pensel och färgteknik.

 

Eleverna gör sedan en egen färgcirkel.

 

 

Mättad/ omättade färger

Vi pratar om hur man kan med hjälp av vitt eller vatten göra färgen ljus eller omättad och med hjälp av svart mörka färgen och göra den mättad. Eleverna gör en uppgift där dom skall öva på att dels blanda nyanser, men även att använda penseln och färg på rätt sätt och noggrant färglägga innanför rutan.

 

 

Komplement färger

 

Momentet startas upp genom att vi pratar om grundfärger och ser filmer om hur man blandar till de olika momenten vi ska träna på. Vi gör korta övningar där vi studerar vad som händer när vi tröttar ut synnerven.Vi pratar om hur man praktiskt kan använda sig av kunskapen om komplementfärger tex inom reklam, konst, och även fysiologiska aspekter i vardagen. Vi går igenom vad som händer när man blandar komplementfärger. Eleverna gör en praktisk övning de blandar de olika komplementfärgerna till olika nyanser av brunt .

 

Extra uppgifter
Varma /kalla färger. Eleverna provar på att göra ett landskap (eller fritt motiv), antingen på fri hand eller genom kalkering. Här arbetar man efter sin egen förmåga ochdels med penselföring. Elever med stor kunskap om tekniken kan även arbeta med nyanser.
 

 

Bedömning och slutredovisning

Vi kommer att bedöma elevens förmåga att hantera tekniker verktyg och material inom området vattenfärg och med verktyget pensel. Vi kommer även att bedöma graden av självständighet tex hur man kan arbeta efter en instruktion eller hur man hanterar materialet ( byter vatten, rengör färg vid behov). Faktakunskaperna är en viktig bit då dom kommer att behöva dessa i framtida uppgifter som analys konsthistoria och i det praktiska arbetet.

 

Slutredovisning:

Momentet avslutas med ett prov i färglära. Eleverna får ett fakta papper samt sina tre obligatoriska uppgifter att läsa på.

Arbetet skall scannas eller fotas av för att sedan läggas in i elevens digitala portfolio i UNIKUM.

 

Tid : ca 5 lektioner

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: