👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling och energi

Skapad 2017-10-07 11:00 i Gamla Uppsala skola Uppsala
NO åk 5 avsnittet energi
Grundskola 5 Fysik Biologi Teknik
Energi - energiprincipen: vad betyder det? Hur ska vi göra för att utvecklingen ska vara hållbar i framtiden? Vad är förnybara och icke-förnybara energikällor? Inom detta område kommer vi att arbeta med dessa frågor på olika sätt.

Innehåll

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med arbetsområdet:

 • Energi

När du arbetat med "Energi och hållbar utveckling" ska du kunna:

 1. ge exempel på vad vi behöver energi till
 2. förstå vad energiprincipen innebär
 3. ge exempel på energikällor
 4. veta skillnaden på förnybar och icke förnybar energi
 5. förklara vad växthuseffekten innebär
 6. vad hållbar utveckling innebär

Arbetssätt

 Under arbetets gång kommer vi att arbeta med:

 • Undersökning med dokumentation kring energianvändandet i vår vardag.
 • Diskutera i helklass för att ta del av varandras tankar, idéer och kunskaper.

 • Se filmer och diskutera innehållet.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor genom:

 • hur du kan följa muntliga och skriftliga instruktioner och utföra övningarna/uppgifterna
 • prata om dina resultat utifrån dina energiundersökningar hemma
 • hur aktiv du är vid gemensamma diskussioner och gruppövningar

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6