👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SPELA ACKORD PÅ GITARR

Skapad 2017-10-07 15:48 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
En grundkurs i instrumentspel för både gitarr och klaviatur.
Grundskola 4 – 6 Musik
Nu ska vi spela ackord på gitarr. Vi kommer att kompa kända låtar.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Syftena med detta arbetsområde återfinns nedan i texten från läroplanen:

Undervisningens innehåll: Vad?

Det centrala innehållet ur läroplanen kan du se nedan:

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att träna på gitarrackord. Vi ska öva upp flytet i att byta mellan olika ackord.

Den här arbetsgången kommer vi att följa:
1. Bekanta oss lite med instrumentets uppbyggnad och ljud

2. Träna enkla ackord på gitarren; Em, G, D och Cmaj

3. När alla kan de ackorden och kan byta mellan dem med flyt spelar vi dem som en rundgång och lägger till sång Too Good at Goodbyes;

I Em I G I D I Cmaj :II

Kunskapskrav (för år 6)

Kunskapskraven hämtade ur läroplanen hittar du nedan:

Bedömning

Bedömningen av uppnådda kunskaper och färdigheter kommer huvudsakligen att göras formativt under arbetets gång. 
I slutet av arbetsområdet kommer också att en mer summativ bedömning ske i form av att resultatet filmas och sparas

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
  Mu  C 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
  Mu  C 6