👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext om Älgen åk 2 Vh 17/18

Skapad 2017-10-07 19:51 i Valhallaskolan Halmstad
Skrivning av faktatexter om älgen
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Du kommer att lära dig fakta om älgen och utveckla din förmåga att skriva en faktatext.

Innehåll

Undervisning

Vi  använder oss av Cirkelmodellen när vi arbetar med faktatexter:

1. Vi bygger upp kunskap kring älgen, vi läser faktatexter, ser på film och läser sagor. Vi skriver VÖL- diagram på vad vi redan vet om älgen och vad vi önskar veta mer.

2.Tillsammans studerar vi olika faktatexter och tidningsartiklar för att få allsidig kunskap om älgen. Vi arbetar sedan med en gemensam text och letar särskilda "expertord". Vi fyller i en sexfältare som handlar om älgen.

3.Alla skriver en gemensam text och därefter får du skriva med din " skrivarkompis".

 

 Bedömning

 Du skriver slutligen en egen faktatext om älgen och blir bedömd genom att vi tittar på kvalitén och textens innehåll (om du kan skriva expertord i rätt sammanhang och i fullständiga meningar.) Vi kommer även att använda oss av kompisrespons med hjälp av "trafikljuset"( grönt= jag förstår allt, gult= jag undrar något, rött= jag förstår inte vad du menar) och" två stjärnor och en önskan".

 

Syfte, Centralt innehåll och Kunskapskrav:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3