👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matematik ute

Skapad 2017-10-08 09:13 i I Ur och skur Höjdens förskola Helsingborg
Vi leker och lär matematik ute i naturen.
Förskola
En gång i veckan har vi matematik i Fårahagen. Vi arbetar bl.a. med sortering, mönster, former, antal, siffror, lägesord mm.

Innehåll

Var är vi?

Bakgrund/Nuläge

Gruppen består av 27 barn i åldrarna 3-5, syftet är att de ska lära sig samarbeta och upptäcka matematiken de omges av i naturen.

Vart ska vi?

Vilka Prioriterade mål från Läroplanen utgår vi från?

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, re ektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

Vad gör vi?

Vi startar varje grupptillfälle med att bedöma om vi måste dela gruppen eller inte beroende på storlek och vad vi ska göra

Vi samlar barnen och går igenom vad dagens uppdrag är. Vi vuxna planerar dagens övergripande aktiviteter (vad vi vill uppmärksamma barnen på) men sedan är vi lyhörda för barnens önskningar och intressen under grupptillfället.

Vi arbetar bl a utifrån boken "Leka och lära matematik ute" , "Uti kuligt" och Friluftsfrämjandets litteratur och med naturen som redskap.

Dokumentation

Vad ska dokumenteras: Barnens lärande.

Hur ska vi dokumentera? Observationer vid aktiviteter, foton, filmer samt samtala med barnen efter grupptillfället för att höra vad de upplever att det lärt sig.

Varför ska vi dokumentera? För att barnen ska få syn på sitt eget lärande. För att föräldrarna ska få insyn i verksamheten och kunna påverka och för att kunna ha ett samarbete förskola - hem. Dokumentation behövs också för att personalen ska kunna utvärdera verksamheten.

Vart ska vi dokumentera? I unikum och ibland sätta upp på väggen för att barnen ska få dokumentationen mer lättillgänglig, de kan då prata med varandra om vad som händer i dokumentationen eller med de vuxna, vilket tränar återberättande och de vuxna får syn på vad barnen har lärt sig - pedagogisk dokumentation.

Hur blev det?

Reflektioner/Utvärdering

 Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016