👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Sverige - geografi

Skapad 2017-10-08 11:43 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Med hjälp av olika källor ska du kunna hantera många informationer om Sverige.
Grundskola 4 Geografi
I arbetsområdet om Sverige kommer du att få göra en "resa" runt om i landet och lära dig mer om vårt avlånga land. Du kommer att fundera över frågor som: Varför bor människor i Sverige där de bor? Vilka likheter och skillnader kan du se mellan olika delar av Sverige? Du kommer att använda kartor samt lära dig flera geografiska ord och begrepp. ”Håll i hatten, nu åker vi!”

Innehåll

Mål

När vi har arbetat färdigt med detta arbetsområde ska du 

 • känna till hur Sveriges natur skiljer sig från olika platser i landet.
 • känna till hur Sveriges befolkning är fördelad samt dra några konsekvenser av vad det innebär.
 • kunna Sveriges landskap med namn och läge samt några orter, berg, hav och vatten.
 • kunna begreppen: Norrland, Svealand, Götaland, norr, öst, syd och väst, barrskog, lövskog, skärgård, fjord, fjäll, tätort, jordbruk, skogsbruk, naturtillgång och klimat.
 • Känna till och kunna använda dig av kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler.

Undervisning

Vi kommer att:

 • titta på filmer om Sverige, bland annat Geografens testamente, läsa faktatexter och studera kartor.
 • ha gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • ha gruppuppgifter och enskilda uppgifter som hör till arbetsområdet. 
 • arbeta med Seterra för att träna på att placera ut län, landskap, städer, öar, berg och vatten på kartan.

Bedömning

Du kommer att få visa dina kunskaper vid våra gemensamma diskussioner, gruppuppgifter, enskilda uppgifter samt vid de läxförhör vi kommer att ha.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6