👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering LPP - Naturruta hösten 17 – våren 18

Skapad 2017-10-08 12:18 i Sofiaskolan Västerås Stad
Grundsärskola F
Genom att studera en liten och begränsad yta kan man upptäcka detaljerna i naturen. Det ger en möjlighet att ta reda på vad olika arter heter och hur de ser ut. Genom att låta eleverna studera en och samma plats över en längre tid leder till en möjlighet att upptäcka dynamiken i naturen, ser det ut på samma sätt på olika tider på året? Ljuset, temperaturen och vattentillgången ändras till exempel. Forskning och erfarenhet visar att man för att förstå mångfalden i en vanlig skogsbacke måste man se och uppleva den. Även i ämnesområdet verklighetsuppfattning framhålls att naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Att få förståelse hur företeelser i omvärlden hänger samman ger en förutsättning för att förstå verkligheten. Med kunskaper om människan och naturen får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också förståelsen att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Metod/ Undervisning:

En gång per vecka går eleverna till ett och samma ställe uppe den närbelägna skogen. De observerar, fotograferar och observerar hur det ser ut i naturen.

Centralt innehåll

Undervisningen i verklighetsuppfattning ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 1–9

Människa, djur och natur

Kunskapskrav

Årskurs 1–9

Grundläggande krav

Fördjupade krav

Matriser

Grovplanering LPP - Naturruta hösten 17 – våren 18

Grundläggande, Deltar
Fördjupad, Kan
Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.
Eleven deltar i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
Eleven deltar i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.