👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PK LPP motorik 2017/2018

Skapad 2017-10-08 12:22 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
LPP i motorik för enskild elev
Grundsärskola F – 9 Motorik
Motorikträningen syftar i stort till att förbättra styrka, koordination, balans, rörlighet och kondition för att kunna klara sig så självständigt som möjligt.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Årsplanering i motorik: Motoriklektioner på måndagar,  vattenträning på onsdagar och fredagar samt daglig träning med assistent.

Mål

Målet med den motoriska träningen är att öka styrkan, rörligheteten,balansen och koordinationen för ett självständigare liv.

Fysiska aktiviteter, rörlighet och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Genom rörelse skapas förutsättningar för nya erfarenheter och nytt lärande. Kropp, känslor och sinnen samverkar i den motoriska utvecklingen, som i sin tur främjar självständigheten och hälsan.

 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Undervisning och arbetsformer

Motorikpassen bedrivs ofta som individuell träning med fokus på styrka, rörlighet, koordination och balans. Passen genomförs oftast i gym.

Bedömning

Vad ska bedömas?

Se punkt: I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor.

Hur ska det bedömas?

Allt som sker i undervisningen bedöms. Bedömningen sker genom observationer, samtal och resultat.

Enligt matrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  7-9
 • Rörelser i vatten, till exempel balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  MOT  7-9
 • Olika träningsformer och hur de utvecklar kondition, styrka och smidighet.
  MOT  7-9
 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.
  MOT  7-9
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.
  MOT  7-9

Matriser

MOT
PK Bedömningsmatris motorik

Bedömningsaspekter

--->Nivå 1
--->Nivå 2
--->Nivå 3
--->Nivå 4
Rörelse
Krypa på händer och knä
Visar intresse.
Kryper med mycket stöd.
Kryper med ett ben i taget, får hjälp att hålla balansen.
Kryper självständigt.
Ställa sig upp med hjälp av ribbstol
Visar intresse.
Ställer sig upp med stöd.
Ställer sig självständigt upp från sittande på pall.
Ställer sig självständigt upp från sittande på golvet.
Ro roddmaskin ( styrka i händer, rygg, mage, koordination )
Visar intresse.
Håller i handtaget med händerna.
Ror med korta drag.
Ror med fullständiga drag.
Förflytta sig från rullstol till stol eller tvärtom
Visar intresse.
Håller balansen stående under 15 sek med något att hålla sig i.
Kan gå 1 m i sidled och rakt fram med stöd.
Förflyttar sig självständigt från stol till rullstol.
Vattenaktivitet
Visar intresse
Förflyttar sig med hjälpmedel och stöd.
Kan olika moment som t.ex. flyta, med hjälpmedel.
Kan flyta, simma,vara under vatten utan hjälpmedel.
Hälsa och Livsstil
Symboler, ord och begrepp kring upplevelse av lek, hälsa, ute- & naturupplevelser.
Bekantar sig med symboler, ord och begrepp kring upplevelsen av lek, hälsa, ute- och naturupplevelse.
Tränar på att använda symboler, ord och begrepp kring upplevelsen av lek, hälsa, ute- och naturupplevelsen.
Beskriver sina upplevelser kring lek, hälsa, ute- & naturupplevelser.
Reflekterar kring sambandet mellan lek, hälsa, ute- & naturupplevelse och en hälsosam livsstil.
Friluftsliv och utevistelse
Att orientera sig
Visar intresse.
Tränar på att följa enkla skisser samt orientera sig i närmiljön, inne och ute. T ex träna rumsuppfattning.
Följa enkla skisser samt orientera sig i närmiljön, inne och ute. T ex träna rumsuppfattning.
Följer med stöd enkla kartor och kan orientera sig i närmiljön. T ex skolgårdskartor.
Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- & utevistelse.
Tränar sin förmåga att ta emot instruktioner och följa regler.
Följer enkla instruktioner och regler.
Följer instruktioner och regler.
Har mycket god förmåga att ta emot instruktioner och följa regler.
Ny aspekt