👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 3

Skapad 2017-10-08 14:04 i Gamla Uppsala skola Uppsala
En övergripande bildplanering för årkurs 3. Vi kommer att arbeta i block och utforska olika områden inom bildämnet.
Grundskola 3 Bild

Bild i år  kommer att handla om följande:

 • Perspektiv
 • Bygga och skulptera
 • Berättande bilder
 • Konst utifrån konst
 • Färglära

 

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera med bilder, skapa bilder med olika tekniker och metoder, samt använda bilder i dina arbeten i andra ämnesområden.

Undervisningen:

Undervisningen kommer att bestå av

 • Genomgångar
 • Bildframställning och skapande
 • Samtal och utvärderingar

 

Undervisningens innehåll

Bildframställning:
Berättande och informativa bilder med olika metoder/verktyg.

Perspektiv

Bygga och skulptera
Redskap för bildframställning:
Färglära; nyanser och att blanda färger.

Olika tekniker, t.ex. lera, papper, vattenfärger, tusch.
Bildanalys:
Konst utifrån konst.


Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att...

- framställa bilder
- förmedla ett budskap/ berätta med hjälp av en bild
- använda olika tekniker, verktyg och material i teckning, måleri och lera
- reflektera kring ditt bildskapande och hur du löser eventuella problem du ställs inför

Bedömningen kommer jag att göra utifrån en helhetsbedömning grundat på kunskaper du visar under lektionerna när du skapar bilder och hur du deltar vid diskussioner.

Du ska samla dina bilder och arbeten i en mapp/bildbok.

Följande kunskapskrav för åk 6 arbetar vi mot:

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 6
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  A 6
 • Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 6

Matriser

Bl
Bedömningsmatris bild åk3, HT-16 Nåntunaskolan

Kunskapskrav

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Framställa berättande och informativa bilder
Du kan med stöd av läraren skapa ett enklare bokomslag.
Du kan skapa ett bokomslag med både bild och text.
Du kan skapa ett bokomslag med både bild och text där man kan se en genomtänkt idé.
Använda tekniker, verktyg och material
Du kan på ett enklare sätt teckna en bild som innehåller en figur och bakgrund. Du behöver hjälp av läraren för att välja vilken teknik du ska använda dig av.
Du kan teckna en bild som innehåller en figur, detaljer och bakgrund. Du kan själv välja vilken teknik du ska använda dig av.
Du kan teckna en bild som innehåller flera figurer, flera detaljer och en genomtänkt bakgrund. Du kan själv välja vilken teknik du ska använda dig av och kan motivera valet på ett medvetet sätt.
Kombinera bildelement
Du kan på ett enkelt sätt använda färg och form. Du vet vad en bakgrund är.
Du förstår och kan använda färg, form, linje, yta och för-bakgrund för att skapa en enkel bild.
Du förstår och använder färg, form, linje, yta och för-bakgrund för att skapa en enkel bild på ett medvetet sätt.
Utveckla idéer inom ämnesområden
Du gör ett likadant arbete som exemplet som läraren visar. I grupparbeten är du en passiv åskådare.
Du gör ett arbete som har grund i exemplet som läraren visar men med egna inslag. I grupparbeten är du en aktiv del av gruppen.
Du gör ett arbete som du själv hittar inspiration till. I grupparbeten är du aktiv och kommer med idéer som för arbetet framåt.
Tolka och resonera kring bilder
Du kan se hur en bild är utformad och att de förmedlar ett budskap med hjälp av ledande frågor från läraren.
Du kan se hur en bild är utformad och förstå att de förmedlar ett budskap.
Du kan berätta hur en bild är utformad och diskutera det budskap som den förmedlar.

Bl
Bedömningsmatris bild åk3, VT-17 Nåntunaskolan

Kunskapskrav

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Använda tekniker, verktyg och material
Du kan med stöd från läraren teckna en enklare bild med två såpbubblor.
Du kan teckna en bild med flera såpbubblor som du sedan färglägger.
Du kan teckna en bild med flera såpbubblor som du sedan färglägger samt lägger till detaljer såsom ljus och skugga.
Använda tekniker, verktyg och material
Du kan med hjälp av läraren blanda nya färger utifrån grundfärgerna.
Du kan blanda nya färger utifrån grundfärgerna.
Du kan blanda nya färger utifrån grundfärgerna och kan anpassa dem till en redan existerande färg.
Kombinera bildelement
Du kan på ett enkelt sätt använda färg och form. Du vet vad en bakgrund är.
Du förstår och kan använda färg, form, linje, yta och för-bakgrund för att skapa en enkel bild
Du förstår och använder färg, form, linje, yta och för-bakgrund för att skapa en enkel bild på ett medvetet sätt.
Utveckla idéer inom ämnesområden
I grupparbeten är du en passiv åskådare.
I grupparbeten är du en aktiv del av gruppen.
I grupparbeten är du aktiv och kommer med idéer som för arbetet framåt.
Utveckla idéer inom ämnesområden
Du gör ett arbete som har grund i exemplet som läraren visar men med egna inslag.
Du gör ett arbete som du själv hittar inspiration till.