👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht åk 1

Skapad 2017-10-08 14:42 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9
Under höstterminen i ettan får du lära dig mycket om matematik! Du har fått din första mattebok och den kommer du att öva mycket i. Du kommer också få lära dig en massa nytt genom att bl.a. titta på Livet i mattelandet, lösa problem i räkneberättelser och skapa egna diagram.

Innehåll

Syfte

 

Syftet med undervisningen i av matematik är att öka ditt intresse för att räkna och använda dig av matematiken i olika sammanhang. Syftet är också att du ska få ökade kunskaper om matematik och när man behöver använda sig av matematik och räkning. Du kommer att ha stor användning av dina kunskaper, både i skolan och i vardagen.  

  

Detta ska du kunna efter höstterminen (Kunskapskrav)

 

 • Använda dig av huvudräkning i addition och subtraktion när du räknar med tal upp till 20.
 • Känna till vad orden hälften och dubbelt innebär.
 • Känna till orden fler och färre.
 • Lösa enklare problem i räkneberättelser.
 • Skriva ned dina beräkningar med siffror.
 • Dela upp tal i hundratal, tiotal och ental.
 • Använda dig av likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Använda dig av tecknen för större än och mindre än.
 • Läsa av och skapa enkla diagram.
               

Centralt innehåll

 

Arbetssätt

 

 • Vi repeterar 10-kompisarna och 20-kompisarna ofta för att ni lättare ska kunna använda er av huvudräkning.
 • Ni får repetera er förståelse av hälften och dubbelt i olika rituppgifter.
 • Genom matteboken Favorit matematik övar ni på att använda likhetstecknet. Vi pratar även om likhetstecknets betydelse på mattelektionerna.
 • I matteboken och i mattehäften får ni öva på att skriva uträkningar.
 •  I matteboken går vi igenom orden fler och färre och tecknet för större än och mindre än.
 • Ni får höra räkneberättelser och tillsammans löser vi problemen i dem och skriver hur vi räknar ut svaret. Ni får även öva på att rita egna räkneberättelser och skriva talet till berättelsen.
 • Genom att titta på Livet i mattelandet har ni fått en förförståelse för hundratal, tiotal och ental. Vi fortsätter att prata om detta och hur talen kan delas upp i hundratal, tiotal och ental, bl.a. genom att tänka på det som pengar (hundralappar, tiokronor och enkronor). Ni får öva på detta i olika skriftliga uppgifter.
 •  I matteboken får ni avläsa och skapa diagram. Det arbetar vi även med utanför matteboken.

 

Bedömning

 

Under arbetets gång kollar jag av om du kan 10-kompisarna och 20-kompisarna. Jag tittar efter i din mattebok hur du räknar och använder olika matematiska tecken. I samtal på lektionerna hör jag om du har förståelse för orden fler än och färre än. Jag tittar även på detta i matteboken. I vårt arbete med räkneberättelser märker jag hur du går till väga när du löser problem. I både samtal och enskilt arbete med hundratal, tiotal och ental får jag reda på din förståelse för uppdelning av tal. När du har skapat diagram ser jag om de stämmer med det du vill berätta. När vi samtalar om diagram hör jag om du kan läsa av ett diagram.