Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteBorgen 4B kap 8-10

Skapad 2017-10-08 14:48 i Hällaryds skola Karlshamn
Grundskola 4 Matematik
I de här kapitlen arbetar du med Geometri, Bråk och Multiplikation och division.

Innehåll

Kursplanens syfte

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

Konkretisering av syfte

I kapitel 8 utvecklar du förmågan att:

 • avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig
 • namnge olika månghörningar
 • förstå vad som menas med förstoring och förminskning
 • förstå och använda skala


I kapitel 9 utvecklar du förmågan att:

 • läsa och skriva bråk, tex 1/2, 1/4, 5/6
 • avläsa bilder av bråk
 • veta hur många delar det går på en hel
 • storleksordna bråk


I kapitel 10 utvecklar du din förmåga att:

 • multiplicera med 10, 100 och 1000, tex 10x45, 100x45
 • räkna multiplikation med större tal, tex 3x4175
 • räkna med kort division, tex 1248/4

Arbetssätt / Undervisning

Du kommer att arbeta med materialet MatteBorgen.
Vi kommer ha gemensamma genomgångar då det är viktigt att du är med och diskuterar olika tankesätt och lösningsmetoder.
Du arbetar enskilt och ibland i par med uppgifterna i boken.
Du gör praktiska övningar kopplade till de konkreta målen tex spel.
Efter varje kapitel gör du en diagnos. Diagnosen visar vilket av de två spåren (det röda eller blå) du ska arbeta vidare med.
Arbetet avslutas med en provräkning.

Bedömning / Dokumentation

I matrisen ser du vilka förmågor du nått godtagbara kunskaper i.
Bedömningen sker under lektionerna samt hur ditt resultat är på diagnoserna och provräkningen.
Bedömningen dokumenteras i Unikum.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
MatteBorgen 4B kap 8-10

8. Geometri
Du kan avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig
Du kan namnge olika månghörningar
Du förstår vad som menas med förstoring och förminskning
Du förstår och kan använda skala
9. Bråk
Du kan läsa och skriva bråk, tex 1/2, 1/4, 5/6
Du kan avläsa bilder av bråk
Du kan hur många delar det går på en hel
Du kan storleksordna bråk
10. Multiplikation och division
Du kan multiplicera med 10, 100 och 1000, tex 10x45, 100x45
Du kan räkna multiplikation med större tal, tex 3x4175
Du kan räkna med kort division, tex 1248/4
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: