👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa

Skapad 2017-10-08 15:05 i Slottsjordsskolan grs 1-3 Halmstad
Du ska träna på olika strategier och metoder som gör att du blir bättre på att läsa.
Grundsärskola F – 1 Svenska
Syfte: Eleverna "utvecklar sin läsförmåga och sitt intresse för att läsa och skriva".

Innehåll

Metoder

Bokstavsarbete och lästräning

 • Ordbilder
 • Bokstav-bokstavsljud
 • Inprintbilder
 • Vanligt förekommande ord t ex ord i schemat 
 • Helordsläsning utifrån Pino böckerna.
 • iPad  och appar
 • Koppla bokstäver till enklare ord.
 • Smaka på frukter, bär och mat som börjar på bokstaven som tränas.
 • Filma - för dokumentation och själv/kamratbedömningar

 

 

 

Konkretisering av mål/bedömning

 • Känna igen ditt eget och kamraternas förnamn i skrift
 • Känna igen ditt efternam i skrift
 • Känna igen några ordbilder i din vardag t ex "mat, rast"
 • Läsa en enkel mening utifrån Pino böckerna.
 • Känna igen bokstäver/bokstavsljud
 • Kunna lyssna på och läsa en Pino bok med stöd av bilder till texten   
 • Kunna läsa enstaviga ord (ljudenligt stavade)
 • Kunna läsa flerstaviga ord (ljudenligt stavade)                             

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  4-6
 • ..
  Sv  4-6
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Läsa

Helordsläsning
Känna igen ditt förnamn i skrift.
Känna igen kamraters förnamn i skrift
Känna igen ditt efternamn i skrift.
Känna igen bokstäver och dess ljud
Känna igen några enkla ordbilder
Känna igen några vanligt förekom-mande ord ex "mat", "rast"
Kunna lyssna på och läsa en Pinobok