👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Delfinen Vecka 41

Skapad 2017-10-08 15:31 i Värby förskola Svedala
Förskola
Planering Delfinen Vecka 41

Innehåll

 

PLANERING FÖR VECKA 41. GRUPP: …Delfinen…………….

 

MÅNDAG:

MÅL/ INNEHÅLL:  Lektion 1: Värdegrund Lektion 2 :Vikt/ Volym Lektion 3: Språk

METOD: Lektion 1: Veckans Hjälpreda: Agnes

Lektion 2: Päron och olika saker, som vi ska väga, barnen får ställa hypoteser, Vi funderar kring vad vikt är.

Lektion 3: Före Bornholm samling 3

SYFTE: Lektion 1: Vara i centrum, Samarbete, delaktighet, Lektion 2: Lära ut vad vikt är Lektion 3: Språkträning , med rim och drama

UTVÄRDERING:

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

ONSDAG:

MÅL/ INNEHÅLL: Lektion 1: Naturvetenskap Lektion 2: Miljö/ Hälsa Lektion 3: Språk

METOD: Lektion 1: Vad vi om päron? Vi gör en mind-map, Lektion 2: 4 Barn gör päronyoggi, Lektion 3: Före Bornholm samling 3

SYFTE:Lektion 1 : Ta reda på barnens förkunskaper för att tydligare se vad vi ska utgå ifrån på våra lektioner. Lektion 3: Följa recept, mängd, vikt och volym: Lektion 3: Språkträning med rim och drama

UTVÄRDERING:

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

TORSDAG:

MÅL/ INNEHÅLL:

METOD:

SYFTE:

UTVÄRDERING:

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016