Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Delfinen Vecka 41

Skapad 2017-10-08 15:31 i Värby förskola Svedala
Förskola
Planering Delfinen Vecka 41

Innehåll

 

PLANERING FÖR VECKA 41. GRUPP: …Delfinen…………….

 

MÅNDAG:

MÅL/ INNEHÅLL:  Lektion 1: Värdegrund Lektion 2 :Vikt/ Volym Lektion 3: Språk

METOD: Lektion 1: Veckans Hjälpreda: Agnes

Lektion 2: Päron och olika saker, som vi ska väga, barnen får ställa hypoteser, Vi funderar kring vad vikt är.

Lektion 3: Före Bornholm samling 3

SYFTE: Lektion 1: Vara i centrum, Samarbete, delaktighet, Lektion 2: Lära ut vad vikt är Lektion 3: Språkträning , med rim och drama

UTVÄRDERING:

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

ONSDAG:

MÅL/ INNEHÅLL: Lektion 1: Naturvetenskap Lektion 2: Miljö/ Hälsa Lektion 3: Språk

METOD: Lektion 1: Vad vi om päron? Vi gör en mind-map, Lektion 2: 4 Barn gör päronyoggi, Lektion 3: Före Bornholm samling 3

SYFTE:Lektion 1 : Ta reda på barnens förkunskaper för att tydligare se vad vi ska utgå ifrån på våra lektioner. Lektion 3: Följa recept, mängd, vikt och volym: Lektion 3: Språkträning med rim och drama

UTVÄRDERING:

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

TORSDAG:

MÅL/ INNEHÅLL:

METOD:

SYFTE:

UTVÄRDERING:

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: