👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad ska man tro på?

Skapad 2017-10-08 16:02 i Freinetskolan Mimer Freinet
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Under detta arbetsområde kommer du att få lära dig vad som menas med religion. Vad ska man tro på och måste man tro på något? Du kommer att få kännedom om de tre största religionerna som finns i Sverige och i världen. I år 1 få fördjupa dig i kunskaper inom Kristendomen, t ex Varför firar vi jul?

Innehåll

 

Centralt innehåll

Konkretisering av mål

Målet är att du ska få:

- kännedom om tre av de stora världsreligionerna

- lära dig om några högtider, några kända berättelser ur bibeln

 
Bedömning

Detta kommer vi att bedöma:

Din förmåga att kunna visa och berätta om någon eller några likheter och skillnader mellan de stora världsreligionerna

Din förmåga att berätta någon berättelse ur bibeln genom att rita en bild och skriva

Din förmåga att kunna visa och berätta om någon högtid och varför man firar den

Din förmåga att delta i ett sokratiskt samtal

Din förmåga att göra en intervju 


.

Arbetssätt

- lyssna till genomgångar och se på film.

-lyssna och samtala om berättelser ur bibeln.

-göra en egen skapelseberättelse

- lyssna till och att sjunga med i någon eller några svensk psalmer.

-diskutera, jämföra och lära dig fakta om Kristendomen, islam och judendomen.

-besöka Norrtälje kyrka

-delta i ett sokratiskt samtal 

-jobba med olika högtider

-göra en intervju hemma

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3