Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska HT 17

Skapad 2017-10-08 16:21 i Freinetskolan Mimer Freinet
Mall för alla ämnen, eventuell beskrivning av LPP:n Obs, välj ämne för LPP:n.
Grundskola 6 Svenska
Under denna termin så tränar vi på att redovisa arbeten för varandra. Vi tränar också på att läsa och förstå olika sorters texter. Eleverna säger att de vill träna på att skriva faktatexter så det kommer vi göra. Vi kommer också att öva oss i att skriva ett manus till en teater som vi ska göra under hösten. De kommer också att få skriva argumenterande texter då de "på skoj"ska argumentera för en religion som de tycker ska befolka en ny planet. (Teatern). Vi kommer att läsa boken "sanning eller konsekvens" och utifrån boken göra vissa övningar. V 34-35 öva läsa olika sorters texter. V 36-37 Göra en power point om ett ämne som intresserar er och redovisa för de andra. V 38-39. Grammatik V 40-41 Sanning eller konsekvens.Öva på hur faktatexter skrivs. V 42-43 Göra manus till teater och sanning eller konsekvens. Skriva en argumenterande text V 45-46 Träna till teatern och sanning eller konsekvens. V 47- 48 Läsförståelse faktatext. V 49-52 Veckor där elever får träna individuella specifika mål. Skriva faktatext med geografimål. Samarbete svenska-geografi

Innehåll

Centralt innehåll

 • Centralt innehåll 2
 • Centralt innehåll 1

Arbetssätt, arbetsformer

 • Arbetssätt 1

De här förmågorna kommer att bedömas

 • Förmågan att...

Matriser

Sv
Tala och samtala

Tala och samtala

 • Lgr11   kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Samtal
kommunikation
 • Sv  E 6
Jag kan med stöd av en vuxen samtala om ett bekant ämne, genom att lyssna, ställa frågor och turas om.
Jag kan ofta samtala om ett bekant ämne, genom att lyssna, ställa frågor och turas om.
Jag kan samtala om bekanta ämnen, genom att lyssna, ställa frågor och turas om.
Jag kan samtala om bekanta ämnen, genom att intensivt lyssna, ställa passande frågor och i samtalet bidra till en turtagning där samtalet flyter .
 • Sv  E 6
Jag kan med stöd av en vuxen föra samtalet framåt.
Jag kan ofta föra samtalet framåt.
Jag kan föra samtalet framåt.
Jag kan föra samtalet framåt genom att fördjupa och bredda det.
innehåll
 • Sv  E 6
Jag kan med stöd av en vuxen hålla mig till ämnet.
Jag kan ibland hålla mig till ämnet.
Jag kan oftast hålla mig till ämnet.
Jag kan hålla mig till ämnet.
 • Sv  E 6
Jag kan med stöd av en vuxen berätta vad jag tycker och ge något exempel på varför.
Jag kan ofta berätta vad jag tycker och ge något exempel på varför.
Jag kan berätta utförligt vad jag tycker och ge exempel på varför.
Jag kan berätta utförligt vad jag tycker och ger flera exempel på varför som breddar och fördjupar mina tankar.
språk
 • Sv  E 6
Jag kan med stöd av en vuxen välja ord och meningar som passar till situationen. Jag pratar så att mottagaren förstår.
Jag kan ofta välja ord och meningar som passar till situationen. Jag pratar så att mottagaren oftast förstår.
Jag kan välja ord och meningar som passar till situationen. Jag pratar så att mottagaren förstår.
Jag kan anpassa mitt språk efter situation. Jag pratar så att mottagaren förstår väl.
Tala (redovisning)
innehåll
 • Sv  E 6
Jag kan med stöd av en vuxen hålla mig till ämnet.
Jag kan ibland hålla mig till ämnet.
Jag kan oftast hålla mig till ämnet.
Jag kan hålla mig till ämnet.
struktur
 • Sv  E 6
Jag kan med stöd av vuxen enkelt redovisa med inledning, innehåll och avslutning.
Jag kan enkelt redovisa det viktigaste i ämnet med inledning, innehåll och avslutning.
Jag kan detaljerat redovisa med inledning, innehåll och avslutning.
Jag kan detaljerat och utförligt redovisa med inledning, innehåll och avslutning. Inledning och avslutning knyts samman.
språk
 • Sv  E 6
Jag kan med stöd av en vuxen välja ord och meningar som passar till situationen. Jag pratar så att mottagaren förstår.
Jag kan ofta välja ord och meningar som passar till situationen. Jag pratar så att mottagaren oftast förstår.
Jag kan välja ord och meningar som passar till situationen. Jag pratar så att mottagaren förstår.
Jag kan anpassa mitt språk efter situation. Jag pratar så att mottagaren förstår väl.
kommunikation
 • Sv  E 6
Jag kan med stöd av en vuxen ofta titta upp, ofta tala tydligt (lagom snabbt och högt). Ibland visar jag engagemang när jag redovisar.
Jag tittar ibland upp, talar oftast tydligt (lagom snabbt och högt) . Jag visar ibland engagemang när jag redovisar.
Jag tittar oftast upp, talar tydligt (lagom snabbt och högt).Jag visar oftast engagemang när jag redovisar. Det märks att jag tränat.
Jag tittar upp, talar tydligt (lagom snabbt och högt) Jag visar engagemang när jag redovisar. Det märks att jag har tränat och är väl förberedd.
kroppsspråk och gester
 • Sv  E 6
Jag är ibland medveten om mina egna gester och mitt eget kroppsspråk. Med stöd av en vuxen kan det förstärka min redovisning.
Jag är ibland medveten om mina egna gester och mitt eget kroppsspråk. Ibland förstärker det min redovisning.
Jag är ofta medveten om mina egna gester och mitt eget kroppsspråk. Ofta förstärker det min redovisning.
Jag är medveten om hur jag ska använda min kropp för att förstärka min presentation ex kroppshållning, gester och ansiktsuttryck det märks i min redovisning.

Sv
Läsförståelse år 6

E
C
A
Skönlitterär text. Cirkusflickan
Du kan läsa skönlitteratur med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.Jag kan göra enkla kronolgiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget.
Du kan läsa skönlitteratur med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.Jag kan göra utvecklade kronolgiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget.
Du kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Jag kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget.
Sakprosatext. Wow!Scouting
Du kan läsa sakprosatext med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.Jag kan göra enkla kronolgiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget.
Du kan läsa sakprosatext med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.Jag kan göra utvecklade kronolgiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget.
Du kan läsa sakprosatext med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.Jag kan göra utvecklade kronolgiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget.
Flyga högt Skönlitterär text
Du kan läsa skönlitteratur med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.Jag kan göra enkla kronolgiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget.
Du kan läsa skönlitteratur med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.Jag kan göra utvecklade kronolgiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget.
Du kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Jag kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget.
Ett läger men flera kulturer. Sakprosa text
Du kan läsa sakprosatext med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.Jag kan göra enkla kronolgiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget.
Du kan läsa sakprosatext med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.Jag kan göra utvecklade kronolgiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget.
Du kan läsa sakprosatext med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.Jag kan göra utvecklade kronolgiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget.

Sv
Recension

E
C
A
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del genomtänkta resonemang om tydligt framträdande budskap i serien ni sett.
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl genomtänkta resonemang om tydligt framträdande budskap i serien ni sett.
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och väl genomtänkta resonemang om tydligt framträdande budskap i serien ni sett.
Filmrecension
Du kan på ett enkelt sätt beskriva upplevelsen av vad du sett.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva upplevelsen av vad du sett.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva upplevelsen av vad du sett.
Du kan skriva recensioner med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva recensioner med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva recensioner med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Du ska kunna ge enkla omdömen om texters innehåll och språk.
Du ska kunna ge utvecklade omdömen om texters innehåll och språk.
Du ska kunna ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk.

Sv
Argumenterande text

e
c
a
INNEHÅLL
Du skriver en argumenterande text med begripligt innehåll: * En eller flera åsikter framgår. * Ett eller flera argument, som utvecklas något, stödjer åsikten/åsikterna.
Du skriver en argumenterande text med relativt tydligt innehåll: * En eller flera åsikter framgår relativt tydligt. * Ett eller flera utvecklade argument stödjer åsikten/åsikterna.
Du skriver en argumenterande text med tydligt innehåll: * En eller flera åsikter framgår tydligt. * Ett eller flera väl utvecklade argument stödjer åsikten/åsikterna.
STRUKTUR
I huvudsak fungerande struktur: * Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Relativt väl fungerande struktur: * Texten är sammanhängande och relativt väl strukturerad
Väl fungerande struktur: * Texten är sammanhängande och välstrukturerad
SKRIVREGLER
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet används med viss säkerhet: * Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet används med relativt god säkerhet: * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. .
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet används med god säkerhet: * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet.
Ny aspekt

Sv
Dagbok

Rubrik 1

E
C
A
Du skriver en dagboksanteckning där du beskriver personens känslor och funderingar som visar på att du förstår budskap i texten som inte står direkt på raderna.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i texten och på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i texten och på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i texten och på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Du vet hur en dagbok skrivs
Eleven kan skriva dagbok med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva dagbok med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva dagbok med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Gestaltande beskrivningar med nyanserat språk.
Dagboken är enkelt beskriven och har enkla gestaltande beskrivningar
Dagboken är relativt väl beskriven och har utvecklade, gestaltande beskrivningar.
Dagboken är väl beskriven och har välutvecklade, gestaltande beskrivningar.
Stavning, skiljtetecken.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Bearbetning av text
Eleven kan utifrån respons bearbeta dagboken mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta dagboken mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta dagboken mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Sv
Skriva brev

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen för hur man skriver ett brev.
Eleven följer instruktionen för hur man skriver ett brev.
Eleven följer instruktionen för hur man skriver ett brev.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t ex genom styckeindelning, styckemarkering. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t ex genom konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Ordvalet är varierat och passar brevet. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar brevet väl. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

Sv
Bokrecension, åk 6

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Sammanfatta
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till samman-hanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Läsupplevelse
Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Eleven kan på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Omdöme
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll

Formulera sig och kommunicera i skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Innehåll
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll.
Struktur
Eleven kan skriva olika slags texter med i huvudsak fungerande struktur.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt väl fungerande struktur.
Eleven kan skriva olika slags texter med väl fungerande struktur.
Språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: