Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tre världsreligioner vt-21

Skapad 2017-10-08 16:31 i Diseröds skola Kungälv
Religion handlar om sådant vi tror men egentligen inte kan veta säkert. Det handlar också om traditioner och om hur människor tänker att vi ska vara mot varandra.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Religionskunskap
Religion handlar om sådant människor kan tro på, och som kan visa dom vägen i livet. Det handlar också om traditioner och om hur människor tänker att vi ska vara mot varandra. . Du ska få lära dig om några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, judendom och islam. Du ska få lära dig om likheter och skillnader mellan olika religioner. Du ska också få lära dig om de olika religionernas betydelse, om bland annat kristna helger och högtider.

Innehåll

Mål och syfte med arbetsområdet

Du får en förståelse för vad religion är och att alla människor tror olika.

Du ska känna till något om judendom, kristendom, islam.

Du ska känna till några berättelser från bibeln.

Undervisningens innehåll

Du kommer att få lära dig genom att:

Lyssna vid genomgångar.

Läsa böcker, framför allt vårt läromedel SO-boken.

Se filmer.

Samtala och diskutera.

Rita, måla, skriva texter, återberätta vad du lärt dig osv. 

Leta efter fakta själv på nätet vid behov och vara källkritisk.

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du visar att du tagit till dig målen genom att ta del av vad du presterar på lektionen samt vad du sedan kan skriva och redogöra för vid skriftligt och/eller muntligt test. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  Re  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  Re   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Re   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  Re   3

Matriser

Re SO
Religion åk 3

otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
Kristendom, judendom och islam
Du behöver träna mer på att namnge dom tre världsreligionerna vi arbetat med.
Du kan namnge dom tre världsreligionerna vi nu arbetat med.
Skillnader och likheter
Du behöver träna mer på att se likheter och skillnader mellan kristendomen, islam och judendomen.
Du kan ge exempel på några likheter och skillnader mellan kristendom, islam och judendom.
Symboler
Du behöver träna mer på att känna igen symbolerna till dom olika religionerna.
Du kan känna igen några symboler och koppla dem till respektive religion.
Heliga skrifter
Du behöver träna mer på och skilja vilka dom olika heliga skrifterna är samt vilken religion dom tillhör.
Du kan berätta vilka dom heliga skrifterna är och du kan koppla dem till respektive religion.
Heliga byggnader
Du behöver träna mer för att kunna berätta om dom heliga byggnader som finns för olika religioner.
Du kan berätta om dom olika religionernas heliga byggnader för religionsutövning.
Kristna berättelser
Du behöver träna mer på att återberätta några bibliska berättelser.
Du kan återberätta några bibliska berättelser.
Kristna högtider
Du behöver lära dig mer om dom kristna högtiderna.
Du kan ge exempel på några högtider som hör ihop med kristendomen.
Kristendomens roll förr och nu
Du behöver träna mer på att beskriva kristendomens roll i Sverige förr och nu.
Du kan beskriva skillnaden på kristendomens roll i Sverige förr och nu.
Etiska samtal
Du behöver visa mer att du kan samtala om elevnära frågor och visa att du kan ta ställning till hur du tänker i dessa frågor.
Du kan samtala om elevnära livsfrågor, om rätt och fel osv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: