👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sy en figur

Skapad 2017-10-08 19:14 i Börje skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Slöjd
I det här arbetsområdet får du använda din fantasi och rita och sy din egen figur på symaskin.

Innehåll

 

I det här arbetsområdet får du använda din fantasi och rita och sy din egen figur på symaskin. Det är även helt okej att sy en figur som vi kan hitta i det inspirationsmaterial som vi har på skolan. När vi startar arbetsområdet kommer vi att gemensamt  titta på vilket inspirationsmaterial som finns. Målet är att alla ska efter avslutat arbetsområde ha sytt en figur samt gjort en utvärdering. Syftet är att vi ska fördjupa våra nyförvärvade symaskinskunskaper och få upp känslan för att jobba med olika material. Syftet är även att vi ska lära oss att använda oss av vår fantasi och att förverkliga vår skiss i tyg.

 

    Krav

  • sy en figur

  • göra en utvärdering

 

 

Centralt innehåll årskurs 4-6

 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

  • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

 

Slöjdens arbetsprocesser

  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

  • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

  • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

  • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 


Matriser

Sl
Textilslöjd åk 4 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
FRAMSTÄLLNING
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du kan på ett **enkelt och delvis** genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett **utvecklat och relativt väl** genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett **välutvecklat och väl genomarbetat** sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
FRAMSTÄLLNING
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **i huvudsak** fungerande sätt.
Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **väl** fungerande sätt.
Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.
IDÉUTVECKLING OCH ÖVERVÄGANDEN
* välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Du kan i slöjdarbetet **bidra till att utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirations material.
Du kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirations material.
Du kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirations material och **sådant som du själv har sökt upp**.
IDÉUTVECKLING OCH ÖVERVÄGANDEN
* välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Du kan utifrån syftet med slöjdarbetet och med någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge **enkla** motiveringar till dina val.
Du kan utifrån syftet med slöjdarbetet och med någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge **utvecklade** motiveringar till dina val.
Du kan välja tillvägagångssätt och ge **välutvecklade** motiveringar med någon miljöaspekt.
VÄRDERING
* analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Du kan under arbetsprocessen **bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**.
Du kan under arbetsprocessen **formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt**.
Du kan under arbetsprocessen **formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**.
VÄRDERING
* analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Du kan ge **enkla** omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge **utvecklade** omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge **välutvecklade** omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
TOLKNING AV SLÖJDFÖREMÅL
* tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra **enkla** resonemang om symboler, färg, form och material.
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra **utvecklade** resonemang om symboler, färg, form och material.
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra **välutvecklade** resonemang om symboler, färg, form och material.