Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik

Skapad 2017-10-08 19:18 i Maserskolan Borlänge
Grundskola F
Genetik och evolution

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

 Att genetik betyder ärftlighetslära - läran om arvsmassan – hur vi ärver gener, d v s egenskaper

 Att alla organismer med sexuell fortplantning ärver egenskaper, 50% av vardera föräldern

 Att exakt lika arvsmassa finns i varje cell

 Hur DNA-molekylen är byggd och att den består av olika kemiska ämnen, DNA=deoxiribonukleinsyra

 Vad en gen är

 att DNA är en molekyl som är en instruktion för proteintillverkning

 beskriva det genetiska alfabetet och hur det är uppbyggt

 hur och av vad proteiner är uppbyggda

 beskriva vad en aminosyra är och vad de styr

 beskriva proteintillverkningen i cellen (RNA=ribonukleinsyra)

 lite vetenskapshistoria; upptäckten av DNA-molekylen

 att alla celler har exakt lika arvsmassa men olika gener är olika aktiva i olika typer av celler

 Att proteiner styr vilka egenskaper vi har och arvsmassan är en beskrivning/recept på hur/vilka proteiner som skall tillverkas.

 skillnaden på kroppsceller och könsceller

 beskriva hur vanlig celldelning (mitos) går till (i alla celler utom könscellerna) med utgångspunkt från DNA-molekylen

 beskriva hur reduktionsdelning (meios) går till (endast könscellerna; ägg X och spermier Y) med utgångspunkt från DNA-molekylen

 skillnad på enäggs- och tvåäggstvillingar osv.

 dominanta och recessiva (vikande) gener, homozygota och heterozygota anlag

 Korsningsscheman, d v s hur gener/anlag ärvs från de båda föräldrarna

 Vetenskapshistoria; Gregor Mendels betydelse för genetiken

 Ärftliga sjukdomar och skadade gener och vad konsekvenserna blir av dessa

 Betydelsen av arv och miljö för vår utveckling

 Mutationer och cancer

 Vad genteknik är och hur det går till

 genterapi, kunna argumentera för- och nackdelar

 Växt- och djurförädling, kunna argumentera för- och nackdelar

Evolutionens mekanismer

 

Hur ska vi lära oss detta?

Biologiboken Spektrum s 355 – 381 Biologiboken  

Laborationer

Filmer

Genomgångar

Studi

 

Hur får du visa vad du kan?

Laboration med laborationsrapport

Skriftligt prov på hela kunskapsområdet

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: