👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråktal

Skapad 2017-10-08 19:26 i Ölmeskolan Kristinehamn
Grundskola 6 Matematik
Nu är det dags att ta sig an bråktalen. Du ska få lära dig mer om bråktal, som t.ex. hur man förlänger och förkortar bråk så man kan adderar och subtraherar dem även om de har olika nämnare. Vågar du anta utmaningen?

Innehåll

 

Målet med undervisningen är att du ska lära dig:

 • vad ett bråk är
 • skriva bråk i bråkform och i blandad form
 • jämföra storleken på olika bråk
 • räkna ut en viss del av ett antal
 • addera och subtrahera bråk med olika nämnare
 • skriva om bråk till decimalform

 

Det här ska du jobba med: 

Du kommer att få genomgångar av läraren om vad bråktal är. Du kommer att få jobba med uppgifter där bråktalen är delar av det hela, är mer än en hel, vilket bråk är störst, olika bråk men lika stor del, förkortning, förlängning, del av ett antal samt beräkna delen av ett antal. Du kommer lära dig att addera och subtrahera bråk. Du kommer även att jobba med uppgifter där du lär dig omvandla bråktal till decimaltal. Du kommer att jobba både enskilt och/eller i en liten grupp med uppgifterna. 

 

Det här ska bedömas:

Din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser