👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering somaliska år 7-9 HT 2017

Skapad 2017-10-08 19:40 i Ätranskolan Falkenberg
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Vi ska arbeta med att utveckla läs- och skrivförmågan där fokus kommer att vara på grammatik och ordval. Vi ska också lära oss bl.a. om somalisk historia och geografi.

Innehåll

Vi ska jobba med läsförståelse, särskilt det som står mellan raderna och texternas olika budskap. Vi ska också arbeta med skriva olika typer av texter där vi ska fokusera på grammatiken och ordvalen. Vi ska även arbeta med att sammanfatta olika texter. Dessutom ska vi lära oss om geografi, klimat, jordbruk i dem somalisktalande länderna i jämförelse med Sverige. Vi ska också lära oss mer om somalisk historia och skolgång.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9