👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året och årstiderna

Skapad 2017-10-08 20:21 i Fontinskolan Kungälv
Det tar ett år för jorden att snurra ett varv runt solen. Under det året har vi olika årstider.
Grundskola 1 – 2 Bild NO (år 1-3) Svenska
Vi kommer under höstterminen -17 att arbeta med året, årstiderna, månader och veckodagar. Vi skall på ett lekfullt sätt skaffa oss kunskap genom samtal, textläsning, skrivning, olika bilduppgifter och utomhuspedagogik.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska:
 kunna årstidernas namn och vilka månader som ingår i årstiden
 kunna veckans dagar
 kunna antalet månader på ett år
 känna till några högtider under året

känna till att året delas in i fyra kvartal och vilka månader som ingår i kvartalen
kunna berätta om något djurs anpassning till de olika årstiderna

känna till några djurs  och växters årscykel

genomföra några experiment utifrån årstiderna

Hur ska vi lära oss detta?

¤ Vi kommer att arbeta både enskilt och i grupp.
¤ Vi dokumenterar genom att rita och skriva.
¤ Vi gör en skapande uppgift om årstiderna.
¤ Vi ser på filmer.

Vad som kommer att bedömas:

När du har arbetat med det här området ska du kunna redovisa följande:

¤ de fyra olika årstiderna
¤ veckans dagar
¤ antalet månader på ett år
¤ ditt födelsedatum.

Hur du får visa vad du kan:

Du får redovisa dina kunskaper skriftligt eller muntligt.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3

Matriser

NO Sv Bl
Pedagogisk planeringsmall

Året

Mycket bra!
Bra!
På väg!
Årstiderna
Du kan alla fyra årstiderna í rätt ordning.
Du kan alla fyra årstiderna.
Du har deltagit och tränat.
Veckans dagar
Du kan veckans dagar i rätt ordning.
Du kan veckans dagar.
Du har deltagit och tränat.
Årets månader
Du kan månadernas namn i rätt ordning.
Du vet att året har tolv månader.
Du har deltagit och tränat.
Ditt födelsedatum
Du vet vilken dag och månad samt vilket år du är född.
Du vet vilken dag och månad du är född.
Du har deltagit och tränat.