👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i förskoleklass ht-17

Skapad 2017-10-08 20:28 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för förskoleklass och fritidshem i Falkenbergs kommunala skolor
Grundskola F Matematik
Under höstterminen kommer du få möjlighet att i olika aktiviteter och lek utveckla ditt intresse för matematik. På ett lekfullt och undersökande sätt uppmärksammar vi matematik runtomkring oss.

Innehåll

Undervisningen i förskoleklass ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer (Lgr 11, 3. Förskoleklass).

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • fundera, samtala och resonera kring matematik.
 • kommunicera med andra.
 • reflektera och dra slutsatser.
 • lösa problem och berätta för andra hur du tänkt.
 • samarbeta med andra.
 • förstå och uppfatta matematik i vardagen.

Du kommer få träna på att:

 • använda geometriska former (cirkel, kvadrat, triangel och rektangel).
 • sortera, jämföra och klassificera föremål efter färg, form, storlek och antal.
 • upptäcka, skapa, följa och beskriva mönster.
 • jämföra och förstå matematiska begreppen lång/längre/längst-kort/kortare/kortast, hög/högre/högst-låg/lägre/lägst, lika många, fler/flest, färre/färst, hel-halv.
 • använda olika lägesord som t ex framför, bakom, bredvid, mellan osv.
 • ramsräkna fram- och baklänges.
 • känna igen siffror och tal samt ordna dem på rätt plats i talraden.
 • jämföra, uppfatta tal och para ihop rätt antal med rätt siffra.
 • lösa problem samt rita och beskriva hur du tänkt.
 • hitta på egna räknehändelser.

Undervisning och arbetsformer

 • Morgonsamling där vi räknar på olika vis hur många vi är te x framlänges-baklänges samt tränar på ordningstal.
 • Samling med praktiska övningar och diskussioner.
 • Matematiksånger och räkneramsor.
 • Leka tillsammans med andra.
 • Spela tärningsspel och sifferspel.
 • Tillsammans titta på Mattelandet.
 • Uppgifter från boken Tänka, resonera och räkna i förskoleklass.
 • Använda digitala verktyg.
 • Bygga, konstruera och skapa i olika material.
 • Utomhusmatematik.
 • Arbeta enskilt, i grupp och i par.

Utvärdering:

Vi diskuterar tillsammans kring matematik och gör en tankekarta. Eleverna är med och bestämmer hur de vill träna på de olika momenten. De vill bland annat spela spel, sortera saker i klassrummet, göra mönster på olika sätt, leka tillsammans, använda iPad och bygga med lego och kapla. Vi observerar och lyssnar på hur eleverna resonerar och arbetar med praktiska övningar och löser uppgifter. Vi intervjuar eleverna kring deras taluppfattning och följer upp detta under vårterminen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -