👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stop Motion

Skapad 2017-10-09 06:50 i Önnerödsskolan Härryda
Elverna ska arbeta gruppvis med att framställa en Stop Motion-film/filmanimering. Med hjälp av dator, animationskamera samt olika materialval ska eleverna skapa en instruktionsfilm.
Grundskola 4 – 6 Bild
Vi ska nu lära oss hur man gör stop motion-filmer/animeringar. Ni kommer få en grund i hur man animerar en film och ska därefter i mindre grupper göra er egna film. Filmen ska på något sätt handla om skolans tre värdeord. Tillsammans, tillit och mod.

Innehåll

Syfte

Att öva på att skapa digitala bilder med ett budskap.

Få kunskap om tekniker stop-motion.

Använda olika material i ditt bildberättande. 

Arbetssätt

Till att börja med kommer ni delas in i mindre grupper där ni tillsammans tänker ut ett manus och gör en Storyboard (ett körschema för hur filmen ska vara).

När er plan är klar är det dags att börja förbereda bakgrund, miljöer att filma i, bygga karaktärerna i lera samt fundera på vad för ytterligare material ni behöver för att kunna genomföra er film. 

För att göra filmen ska ni sedan använda er iPad och ladda ner appen Imotion, med hjälp av denna app ska ni sedan filma/fota.

Redigeringsarbetet kommer du att göra i Imovie på din padda. 

När er berättelse är filma ska ni lägga på de ljudfiler ni behöver, allt från bakgrundsljud till dialoger.

Vi kommer under arbetets gång ha uppgifter där du får reflektera kring din arbetsprocess.

 

Bedömning och redovisning

När er film är klar är det dags för den stora premiären där vi visar upp resultatet för de andra grupperna och gör en utvärdering av arbetet.

 

Följande moment ligger till grund för din bedömning.

 • Din insats i gruppens resultat, att du är med och deltar aktivt i gruppens arbete. 
 • Den färdiga filmen och med vilken kvalité den är skapad. 
 • Med vilken kvalité figurer och kulisser är uppbyggda. 
 • Med vilken kvalité du resonerar kring din arbetsprocess och det färdiga resultatet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 6
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  A 6