👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa F & 1; lekar,spel, motorik takt och rytm

Skapad 2017-10-09 07:26 i Östra Karups skola Båstad
Det viktigaste varje lektion i idrott och hälsa är att alla elever får röra på sig och ha roligt tillsammans bland redskap, bollar, lekar, lag- och individuella aktiviteter både utomhus och inomhus och att ett gott klimat skapas i samspel med varandra.
Grundskola F – 1 Idrott och hälsa
Rörelse: Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar Lekar, danser och rörelser till musik: Enkla lekar och danser och deras regler. Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. Hälsa och livsstil: Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek och hälsa.

Innehåll

Syfte

 • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

Undervisningens innehåll: Vad?

 • Du ska kunna sköta av- och påklädning i omklädningsrummet och hålla ordning på dina tillhörigheter.
 • Du ska delta aktivt i alla aktiviteter på idrottslektionen.
 • Du ska kunna följa regler i lekar och utveckla din samarbetsförmåga och respekt för andra.
 • Du ska få träna på takt och rytm och rörelse till musik i olika lekar. 
 • Du ska träna på din motorik och förmåga att t ex klättra, hoppa, balansera, krypa och hänga.
 • Du ska röra dig i lekar och utveckla en god kroppsuppfattning.

Undervisningens innehåll: Hur?

Ett viktigt mål är att ge en positiv känsla i kropp och knopp när du idrottar, så på idrotten är rörelseglädje det allra viktigaste!

 • Vi tränar motoriken i redskaps- och bollaktiviteter, lekar och danser.
 • Vi tränar alltid på samarbete och kamratskap i både gemensamma och individuella övningar.

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt på lektionerna och en gång per termin skrivs omdöme i UNIKUM

 • Vi kommer att titta på din förmåga att aktivt delta i lekar och övningar och på hur du anpassar rörelserna efter aktiviteten.
 • Vi kommer att titta på hur du hanterar bollar, motoriskt hanterar redskapsövningar och hur du rör dig till musik.
 • Vi ska också titta på hur du samarbetar med dina klasskamrater på lektionerna och respekterar regler i lekar, bollspel och individuella aktiviteter.
 • I diskussioner kommer vi att bedöma dina kunskaper om hur du kan förbättra din hälsa genom rörelse.
 • Vi kommer att titta på din förmåga att sköta din hälsa och ta ansvar för dina tillhörigheter i omklädningsrummet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och Hälsa F & 1; lekar,spel, motorik takt och rytm

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Deltagande
Du provar på de flesta aktiviteter.
Du deltar i alla aktiviteter.
Du deltar aktivt i alla aktiviteter.
Grovmotorik
Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
Du rör dig och använder din kropp i stora rörelser när du kryper, hoppar, springer, hänger, klättrar och balanserar.
Du rör dig och använder din kropp och klarar de flesta av de grovmotoriksa rörelserna.
Du rör dig smidigt och klarar obehindrat av alla de grovmotoriska rörelserna.
Rörelser till musik
Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Ord och begrepp
Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
Du kan uttrycka din upplevelse av aktiviteten.
Du kan använda dig av relevanta begrepp för att beskriva och utvärdera olika aktiviteteter.
Du kan använda dig av relevanta begrepp för att beskriva och utvärdera olika aktiviteteter och din egen insats.
Ansvar
i omklädningsrummet.
Du har bytt om till idrotten och duschar oftast efter lektionen.
Du försöker att hålla god ordning på dina kläder och du duschar oftast efter idrotten. Du tänker på att oftast tala dämpat och bidra till ett lugnt klimat.
Du har god ordning och tar ansvar för dina kläder i omklädningsrummet. Du duschar alltid efter idrotten. Du bidrar till ett lugnt och dämpat klimat.