👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Safiren-ht 17

Skapad 2017-10-09 08:17 i Ringblomman Örebro
Förskola

Mall

Innehåll

Avsnitt 1

1.  Nuläge / Bakgrund
    - Vad är barnen intresserade av?

Böcker, att lyssna på böcker och flanosagor
    - Vad gör barnen ?

Barnen gillar att lyssna på böcker och att läsa böcker för varandra.

 

2. Syfte
   - Varför ska vi jobba med det här?

läslyftet, politikerna, vi pedagoger tycker att det är ett intressant ämne

Vi får in målen normer och värden, teknik och natur. Vi vill stimulera barnens språkutveckling. 

3. Prioriterade Läroplansmål
   - Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

Se nedan:

 

4. Metod/ Arbetssätt
   - Hur tänker vi gå tillväga? 

Läsa böcker, flanosagor, gå till biblioteket, arbeta utifrån böckerna, information till föräldrar om läslyftet (vikten av att läsa för sina barn)

   - Ansvarsfördelning i arbetslaget?

Vi är delade i tre grupper, med två pedagoger till varje grupp

   - Anpassning till barngruppen, behov?

Vi är delade i tre grupper, Ekorrar, Humlor och Sniglar. Vi har  var sitt samlingsrum. Vi har var sin utflyktsdag/vecka

Hitta barnens intresse

   - Material? Böcker, flanosagor
   - Metoder?
Läsa böcker, flanosagor, gå till biblioteket, arbeta utifrån böckerna

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling 
  - Hur gick det ?
  - Vad behöver vi utveckla?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016