Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturmatte

Skapad 2017-10-09 08:18 i Förskolan Granen Östhammar
Förskola
Vi vill utnyttja vår närhet till skogen och syftet är att barnen ska få ta del av, utforska och lära sig om naturen och vår närmiljö. Vi vill också på ett lekfullt sätt ge grunderna till matematisk förståelse.

Innehåll

     Mål

 Barnen får ta del av vår närmiljö de upptäcker former, mönster, längder och vi lär barnen olika begrepp.

     Metod

Vi går 1gång per vecka ut i skogen runt förskolan. Vi använder oss mycket av boken " Leka och lära matematik ute"

     Dokumentation

Vi tar kort på barnen och deras aktivitet och pratar om vad vi gjort och vad de har lärt sig.

PROVLYSSNA

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: