Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från samhälle till planet, hur kan jag påverka?

Skapad 2017-10-09 08:58 i Haverdals byskola fritidshem Halmstad
Vi lär oss om hur vi utvinner och använder energi i vardagslivet. Vi går även igenom hur de olika energityperna kan påverka miljön. Vilka olika för- och nackdelar som finns när det gäller kärnkraft, kolkraft, vindkraft, solkraft och vattenkraft.
Grundskola 4 – 6 Kemi Fysik Biologi
I vårt tema Politik och demokrati lyfter vi ut några av de viktigaste frågorna som partierna i Sverige argumenterar för och emot, miljöfrågan. Hur kan vi ta hand om vår planet? Hur lyfter man miljöfrågan ur det globala perspektivet? Vi kommer lära oss om hur vi utvinner och använder energi i vardagslivet. Vi går igenom hur de olika energityperna kan påverka miljön. Vilka olika för- och nackdelar som finns när det gäller kärnkraft, kolkraft, vindkraft, solkraft och vattenkraft. Vi kommer även få följa vår lilla kolatoms kretslopp.

Innehåll

Syfte:

Varför måste vi reflektera över hur vi lever och varför behöver man veta det på en partikelnivå? Ämnen som kemi, fysik och biologi ger dig en djupare förståelse för det som händer. Vi kommer i detta temat samtala och diskutera om olika ställningstaganden till hur vi ska ta hand om vår planet. Vilka energikällor ska vi satsa på? Många frågor ska vi behandla och med hjälp av ämnesspecifika ord ska du kunna berätta samband och förutsättningar som krävs, både på ett individuellt, samhälls och globalt perspektiv.    

Undervisning:

- samla fakta genom film, artiklar och läromedel, som vi dokumenterar i våra lärloggar.

- reflektera i våra lärloggböcker efter varje lektion över det vi behandlat under lektionen.

- skriva en diskuterande texter om ett specifikt ställningstagande rörande våra energikällor, med hjälp av stödmallar.

- du ska få rita en bild som gestaltar en kolatoms kretslopp.

  

Begrepp:

kemisk reaktion

atom

energi

energikällor

kolatom

råolja

raffinaderi

förbränning

koldioxid

fotosyntesen

kretslopp

förmultning

 

 

Bedömning:

Du visar din kunskap genom att:

- du använder ämnesspecifika begrepp i din diskuterande text.

- med hjälp av ämnesspecifika begrepp återberätta för pedagog, om en kolatoms kretslopp.

- vara aktiv under lektionerna.

- reflektera med hjälp av ämnesspecifika ord i din lärlogg.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: