👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap Ekonomi "Dina pengar" Åk 7 HT 2020

Skapad 2017-10-09 09:01 i Frösåkersskolan Östhammar
Detta arbetsområdet fokuserar på ekonomiska frågor ur ett privat perspektiv. Vi tar upp rubriker som olika utgifter och inskomster, regler för köp och bytesrätt, familjens ekonomi - att göra en budget, vad som gäller vid försäkringar och vilka bestämmelser som gäller vid arbete för unga. Vi lär oss olika begrepp och reflekterar över den egna ekonomiska situationen.
Grundskola 7 Samhällskunskap
Detta arbetsområdet fokuserar på ekonomiska frågor ur ett privat perspektiv. Vi tar upp rubriker som olika utgifter och inkomster, regler för köp och bytesrätt, familjens ekonomi - att göra en budget, vad som gäller vid försäkringar och vilka bestämmelser som gäller vid arbete för unga. Vi lär oss olika begrepp och reflekterar över den egna ekonomiska situationen.

Innehåll

Innehåll

 • Eleven ska under detta arbetsområde få kunskaper om och utveckla sina förmågor resonera, beskriva samband samt använda relevanta begrepp kring ekonomi.

Undervisning/arbetssätt

 • Vi använder texten i Horisont 7 och NE
 • Vi för diskussioner och samtal kring ekonomi
 • Vi avslutar arbetsområdet med ett prov på ekonomiska begrepp

Bedömning

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt i klassrummet samt efter avslutat arbetet och då i form av ett skriftligt test på ekonomiska begrepp.. Följande kommer att bedömas:

Ämneskunskaper

 • Om ekonomiska ämnesrelaterade kunskapsbegrepp

Samband

 • Elevens förmåga att beskriva samband inom ekonomi, i det privata perpektivet i vårt samhälle.

Resonemang

 • Elevens förmåga att resonera om hur människor och samhällen påverkar och påverkas av varandra utifrån pengar.
 • Elevens förmåga att resonera kring ekonomiska frågor.

Begrepp

 • Elevens förmåga att använda ämnesrelevanta begrepp på ett fungerande sätt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9