👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Preliminär planering ma 2b augusti 17 - december 17

Skapad 2017-10-09 09:21 i Vuxenutbildningen i Flen (arkiv) Flen
Gymnasieskola Matematik
Preliminär planering över en termin.

Innehåll

Planering Matematik 2b

Vecka 33

KAPITEL 1

  • Förenkla uttryck

  • Multiplikation

  • Ekvationer

  • Ekvationer med nämnare

  • (Tänk på ett tal)

  • Parentesmultiplikation

 

Vecka 34

  • Kvadreringsregler

  • Konjugatregeln

  • (Pascals triangel)

  • Ekvationer med -termer

  • Enkla andragradsekvationer

  • Kvadratkomplettering

  • Fullständiga andragradsekvationer

 

Vecka 35

  • Problemlösning med ekvationer

  • Dubbelrot eller ingen rot

  • Komplexa tal

  • (Moms)

  • Uppledning i faktorer

  • Faktorisering med konjugatregeln

  • Faktorisering med konjugatregeln

Vecka 36

  • Faktorisering och ekvationer

  • (Budget- kan bytas ut mot en bra hemuppgift)

  • (Mer problemlösning)

  • Sammanfattning

  • Blandade uppgifter

  • (NOG-uppgifter)

  • Test 1A och 1B

  • Prov på kapitel 1


Vecka 37

KAPITEL 2

  • Avläsa grafer

  • Bestäm linjens lutning

  • Rita linjen y=kx+m

  • Formel för k

Vecka 38

  • Skriv på formen y=kx+m

  • (Ekvationen y-y1=k(x-x1) )

  • Parallella linjer

  • Mer om y=kx+m

  • Räta linjen på allmän form

  • (Linjen och punkten)

Vecka 39

  • Ekvationssystem, grafisk lösning

  • Ekvationssystem, ersättningsmetoden

  • Ekvationssystem, additionsmetoden

  • Problemlösning med ekvationssystem

  • (Matematisk modell)

Vecka 40

  • (Ekvationssystem med tre obekanta)

  • Sammanfattning

  • Blandade uppgifter

  • (NOG-uppgifter)

  • Test 2A och 2B

  • Prov kapitel 2

Vecka 40

KAPITEL 3

  • Trianglar och vinklar

  • Pythagoras sats

  • (Avståndsformeln)

  • Likformighet och kongruens

Vecka 41

  • Topptriangelsatsen och transversalsatsen

  • Randvinklar och medelpunktsvinklar

  • (Mer om problemlösning)

  • Bisektrissatsen och kordasatsen

  • (Mönster och formler)

  • Sammanfattning

  • Blandade uppgifter

Vecka 42

  • (NOG-uppgifter)

  • Test 3A och 3B

  • Prov på kapitel 3

Vecka 42

KAPITEL 4

  • Repetition

  • Andragradsfunktionens graf

  • Nollställen och symmetrilinje

Vecka 43

  • Allmänna andragradsfunktionen använd desmos

  • Problemlösning

  • (Kurvan och linjen)

  • Potenser med rationella exponenter

  • Exponentialfunktioner

  • Linjära och exponentiella modeller

  • Vad är logaritmer?

Vecka 44

  • Logaritmlagarna

  • Ekvationen 2x=3

  • Tillämpningar på exponentiell förändring

  • Fler funktioner

  • Mer om logaritmlagarna

  • (Kol-14 metoden)

  • Sammanfattning

  • Blandade uppgifter

  • (NOG-uppgifter)

Vecka 45

  • Test 4A och 4B

  • Prov på kapitel 4

Vecka 45

KAPITEL 5

  • Diagram och lägesmått

  • Klassindelningar och histogram

  • (Generella samband)

  • Några spridningsmått

Vecka 46

  • Standardavvikelse

  • Normalfördelning

  • Population och stickprov

  • Felkällor

  • Korrelation och linjär regression

  • Exponentiell regression

Vecka 47

  • Orsakssamband

  • Mer om regression

  • (Logaritmera och rita)

  • Sammanfattning

  • Blandade uppgifter

  • (NOG-uppgifter)

Vecka 48

  • Test 5A och 5B

  • Prov kap 5

 

Vecka 48

Repetition

  • Repetition 1

  • Repetition  2

  • Repetition 3

Vecka 49

  • Repetition 4

  • Repetition 5

  • Gamla NP

Vecka 50

 

Nationellt prov i matematik 2b.

120 min till

Del B utan räknare, endast svar krävs

Del C utan räknare , skriftliga redovisningar krävs på separat papper

rast

120 min till

Del D med räknare , skriftliga redovisningar krävs på separat papper