👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande utifrån skapande

Skapad 2017-10-09 09:51 i Musik i förskolan Östhammar
Utifrån barnens intressen och förslag skapar vi tillsammans med olika material och verktyg/metoder
Förskola
Skapande utifrån barnens initiativ och användande av naturmaterial

Innehåll

Nuläge

Barnen visar intresse för skapande med olika material. Innehållet utformas utifrån barnens idéer och förslag och gemensamma upplevelser. Vuxna bidrar med tips och anskaffande av material för att kunna utföra önskemålet.

Mål och syfte

Få kännedom om olika sorters material och verktyg/metoder.

Stärka självkänslan, våga prova nytt, väcka nyfikenhet

Lära av varandra, se olikheter, finns inget rätt eller fel

Metod

Vuxna har ett entreprenöriellt förhållningssätt.

Bejaka nyfikenheten hos barnen. Medforskande vuxna.

Visa på vart man kan hämta fakta och idéer , exempel Google. 

Möjlighet till skapande ges dagligen på avdelning, i ateljén eller utomhus.

 

Dokumentation

Foton, åskådliggöra alster med barnens kommentarer. Se på resultatet av skapandet tillsammans med barnen och reflektera tillsammans

Vernissage för föräldrar.

Delge föräldrar i Unikum.

Utvärdering/Analys

Kontinuerlig uppföljning på avdelningsplaneringarna.

Delutvärdering planeringsdagen jan-18

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
  Lpfö98 Rev. 2016