👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik del 2 åk 2

Skapad 2017-10-09 10:14 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Målet med undervisningen är att... Träna tre av förmågorna i matematik. METOD: Utför beräkningar med addition och subtraktion, huvudräkning. PROBLEMLÖSNING: Tolkar skriftlig information med matematiskt innehåll. Skriver ett matematiskt uttryck utifrån en räknehändelse. Använder sig av olika uttrycksformer som t.ex. ord, bild och symboler KOMMUNIKATION: Behärskar talföljder i olika steg uppåt och neråt från olika naturliga tal t.ex. två-hopp, tre-hopp, tio-hopp. Så här ska vi arbeta... Gemensamma genomgångar EPA (Ensam, Par, Alla) Skriftliga och muntliga övningar Problemlösning Skapa egna problem Digitala hjälpmedel såsom Ipad Vi kommer bedöma på vilket sätt du... förstår och använder begreppen: större än, mindre än, likhetstecken, sedel, talmönster, tallinje, tvåsiffrig och växla. kan addera över tiotal med ental. kan subtrahera över tiotal med ental. kan fortsätta olika talföljder både uppåt och neråt kan välja strategi, skriva ett uttryck och lösa uppgiften.
Grundskola 1 – 3 Matematik
Planering för matematik i åk 2.

Innehåll

 

Målet med undervisningen är att...

Träna tre av förmågorna i matematik.
METOD: Utför beräkningar med addition och subtraktion, huvudräkning.
 
PROBLEMLÖSNING: Tolkar skriftlig information med matematiskt innehåll. Skriver ett matematiskt uttryck utifrån en räknehändelse. Använder sig av olika uttrycksformer som t.ex. ord, bild och symboler
 
KOMMUNIKATION: Behärskar talföljder i olika steg uppåt och neråt från olika naturliga tal t.ex. två-hopp, tre-hopp, tio-hopp.
 
 

 Så här ska vi arbeta...

 
Gemensamma genomgångar
EPA (Ensam, Par, Alla)
Skriftliga och muntliga övningar
Problemlösning
Skapa egna problem
Digitala hjälpmedel såsom Ipad 
 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

förstår och använder begreppen:

större än, mindre än, likhetstecken, sedel, talmönster, tallinje, tvåsiffrig och växla.

kan addera över tiotal med ental.

kan subtrahera över tiotal med ental.

 kan fortsätta olika talföljder både uppåt och neråt

kan välja strategi, skriva ett uttryck och lösa uppgiften.

 
 
 
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik del 2 åk 2

Addition i talområde 0 till 100, ena termen ensiffrig:
 • Ma
 • Ma
Jag kan med stöd fylla upp ental till hela tiotal och ta hjälp av tiokompisarna.
Jag kan fylla upp ental till hela tiotal och ta hjälp av tiokompisarna.
Jag kan med stöd addera över tiotal med ental.
Jag kan addera över tiotal med ental.
Subtraktion i talområde 0 till 100, ena termen ensiffrig:
 • Ma
 • Ma
Jag kan med stöd subtrahera ental från hela tiotal, tiokompisarna.
Jag kan subtrahera ental från hela tiotal, tiokompisarna.
Jag kan med stöd subtrahera över tiotal med ental.
Jag kan subtrahera över tiotal med ental.
Talföljder:
 • Ma
Jag kan fortsätta enkla talföljder med 2-hopp uppåt.
Jag kan fortsätta enkla talföljder med 2-hopp neråt.
Jag kan fortsätta olika talföljder både uppåt och neråt.
Jag kan förklara vad som händer i talföljden.
Problemlösning:
 • Ma
Jag ritar en bild till uppgiften.
Jag kan välja strategi och räknesätt som passar.
Jag kan välja strategi, skriva ett uttryck och lösa uppgiften.
Jag kan lösa text- uppgiften och förklara hur jag tänkt.