👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria ht-2017, v 41-45

Skapad 2017-10-09 10:27 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Lär dig om språkets historia...
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Är svenskan ett stort eller litet språk? Vilka språk är släkt med varandra? Varför finns vissa ord i olika språk? Varför talar man olika i olika ändar av landet? Vilka språk räknas som minoritetsspråk i Sverige? Varför är de nordgermanska språken så lika och på vilka sätt skiljer de sig åt? Hur skrev man förr? Varifrån kommer alla ord?

Innehåll

Arbetets innehåll

 • svenska språkets historia och utveckling
 • svenskan i ett internationellt perspektiv
 • Indoeuropeiska språk
 • nordiska språk
 • låneord och nybildningar
 • runor och andra skrivtecken
 • de första böckerna

 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att titta på filmer från UR, diskutera och ev läsa artiklar.

Vi kommer även att titta på exempel på gamla texter från olika tider och besvarar frågor till texter och filmer.

Vi lär oss hur svenskan har skrivits under olika tider (runskrift, stavningsregler och ordföljd förr i tiden och påverkan från andra språk).

Vi lär oss om arvord och lånord. Olika typer av ord har lånats in under olika tider och från olika språk. Vi lär oss om detta och arbetar med ordkunskap.

Visa din kunskap - Bedömning

Kontinuerligt under arbetsområdet och avslutningsvis med skriftligt test. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Ord och begrepp från skolans ämnen och vardagsspråk samt nya ord i språket, till exempel lånord.
  SvA  7-9
 • Ordbildning, till exempel avledningar med suffix och prefix. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Språkhistoria

E
D
C
B
A
Aspekt 1
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.